.

Xây dựng mới 5 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

.
08:40, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
Mô hình “Camera giám sát ANTT”được nhân rộng trên địa bàn TP. Đồng Hới
Mô hình “Camera giám sát ANTT”được nhân rộng trên địa bàn TP. Đồng Hới
Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng mới 5 mô hình, gồm: “Chung tay giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật” tại xã An Thủy (huyện Lệ Thủy); “Khu dân cư thực hiện tốt an toàn giao thông” ở xã Quảng Lộc, “Tổ dân phố bảo đảm ANTT, sống tình thương bác ái” tại phường Quảng Long (TX. Ba Đồn); “Khu dân cư tự quản về ANTT” tại xã Cao Quảng, “Hội CCB giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật” của xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa). Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã nhân rộng 4 mô hình cấp huyện, 2 mô hình cấp tỉnh; nâng tổng số mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn tỉnh lên con số 85.
 
Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đến nay, toàn tỉnh có 1.042/1.165 khu dân cư; 138 xã, phường, thị trấn; 299/311 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về ANTT. Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả như: “Camera giám sát ANTT”, “Dòng họ tự quản”, "Tổ dân phố tự quản về ANTT", "Xứ đạo an ninh", “Câu lạc bộ pháp luật”, “5 giúp 1”, “Tổ liên gia tự quản”, “Đơn vị tự quản”, “Khu dâu cư không có ma túy”, “Đội xung kích tình nguyện”… 
H.Chi
,