.

Hội thảo phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng

.
13:42, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá, hội thảo lần này là một trong hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo.

(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.”

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá, hội thảo lần này là một trong hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Hội thảo lần này là dịp rút ra những kinh nghiệm có giá trị trong việc phát huy truyền thống yêu nước, ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc; truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và vai trò của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Khẳng định dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời là dịp để toàn dân, toàn quân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Quân đội sinh ra và lớn lên trong quá trình đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội Nhân dân Việt Nam - “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu hiện cao đẹp của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh: “Việc binh là việc nhân nghĩa.”

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Trưởng thành, chiến đấu theo tư tưởng ấy, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã, đang và nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc lời dạy của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”

Với quan điểm và phương pháp luận khách quan, khoa học, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung tham luận, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những nội dung chủ yếu gồm: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tôn vinh thành tựu, chiến công, làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về những thắng lợi.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đúc rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.”

Bên cạnh đó, các đại biểu, nhà nghiên cứu khoa học cần phân tích, khẳng định vai trò, thành tựu của Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm rõ vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chủ trương bảo vệ Tổ quốc của Đảng là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng khẳng định qua các kỳ đại hội, xác định là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng thời kỳ mới.

Do đó, vai trò của Quân đội và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân cần ngày càng được củng cố vững chắc, liên hoàn, để “thế trận lòng dân” được tăng cường.

Ngày hội Quốc phòng toàn dân là Ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Báo cáo tổng thuật hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, cho rằng hội thảo đã một lần nữa đã làm sâu sắc, cụ thể hơn giá trị của chiến công, bài học của chiến thắng, ý nghĩa những thành tích của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; làm rõ những thành tựu sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kết quả hội thảo góp phần hoàn thiện quá trình đúc rút những kinh nghiệm sâu sắc, là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,” phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

,
 • Tăng cường mối quan hệ mật thiết quân-dân

  (QBĐT) - Đầu năm 2019, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới.

  29/11/2019
  .
 • Bộ đội Biên phòng tỉnh: "3 bám, 4 cùng" các hộ gia đình ở khu vực biên giới

  (QBĐT) - Chiều 28-11, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên BP phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới.
  29/11/2019
  .
 • Đồn Biên phòng Ra Mai: Làm tốt công tác vận động quần chúng

  (QBĐT) - Đóng quân tại xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa), địa bàn còn nhiều khó khăn song những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai luôn đồng sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng (VĐQC), góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

  29/11/2019
  .
 • Gắn kết tình quân dân

  (QBĐT) - Tháng 10-2018, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai phân công đảng viên BP phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới.

  29/11/2019
  .
 • Tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của bệnh viện dã chiến Việt Nam

  Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình tin tưởng cán bộ, nhân viên Bệnh viện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp nối thành tích lực lượng Quân y nói chung và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 nói riêng.

  26/11/2019
  .
 • Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

  Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 khẳng định quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không tham gia liên minh quân sự.

  26/11/2019
  .
 • Bộ Quốc phòng công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

  Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.
   
  26/11/2019
  .
 • Công an Quảng Bình: Vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc

  (QBĐT) - Năm 2019 dần đi qua với bao khó khăn, thử thách. Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Công an Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả công tác đáng khích lệ.

  25/11/2019
  .