.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Triển khai chỉ thị, kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

.
10:09, Thứ Bảy, 05/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu nghe quán triệt các chỉ thị, kế hoạch về đại hội Đảng các cấp.
Các đại biểu nghe quán triệt các chỉ thị, kế hoạch về đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị đã tập trung quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 699 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy đảng các cấp về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định việc tổ chức đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vì vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy đảng các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung hệ thống văn bản đã quán triệt, nắm vững ý nghĩa tầm quan trọng, tư tưởng chỉ đạo chung để làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng, nhất là việc tham gia đóng góp cho văn kiện đại hội Đảng cấp trên; công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội Đảng từ cấp chi bộ trở lên.

Lan Anh

,