.

Bố Trạch: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

.
10:10, Thứ Bảy, 05/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-10, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019).

Lãnh đạo huyện Bố Trạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt kết quả khá toàn diện.

Công tác xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt gần 94% so với chỉ tiêu; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,29% so với dân số; công tác tuyển quân hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách cho người có công được tổ chức chu đáo, chặt chẽ.

Song song với các nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác dân vận cũng được quan tâm chú trọng. Trong 10 năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã tích cực tham gia phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, UBND huyện Bố Trạch đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Tiến Thành
(Đài TT-TH Bố Trạch)

,