.

Bài học "thế trận lòng dân"

.
09:06, Thứ Tư, 02/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu về những thành tựu của Quảng Bình sau 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) 2009-2019, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 khẳng định: “Những thành tựu mà Quảng Bình đã đạt được là rất đáng tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019”. Cùng với những kết quả đạt được, Quảng Bình đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, tiếp tục làm tiền đề để xây dựng vững chắc nền QPTD trong tình hình mới.

Giai đoạn 2009-2019, trong bối cảnh tình hình chung của đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, riêng Quảng Bình có thêm những khó khăn đặc thù do thiên tai, đặc biệt là sự cố môi trường biển xảy ra vào năm 2016 đã tạo cớ cho các thế lực thù địch cấu kết với các đối tượng chống đối, cơ hội, phản động lợi dụng để chống phá, kích động người dân.

Những tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, chung tay xây dựng nền QPTD vững mạnh.
Những tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, chung tay xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Có những thời điểm, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân diễn biến với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp. Những khó khăn này đã tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một “Quảng Bình hai giỏi”, 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) toàn tỉnh đã thống nhất nhận thức và hành động xây dựng nền QPTD vững mạnh. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra.

Một trong những bài học quan trọng đó là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triên kinh tế-xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là bài học kinh nghiệm không chỉ của giai đoạn 10 năm xây dựng nền QPTD, mà trải qua hai cuộc chiến, thế trận lòng dân đã khẳng định tầm quan trọng trong việc xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.

Thời kỳ đổi mới, thế trận lòng dân tiếp tục là yếu tố vô cùng quan trọng trong thế trận QPTD. 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy mạnh mẽ vai trò cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu, đồng hành cùng nhân dân trong hành trình phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, LLVT trong tỉnh đã để lại những dấu ấn đậm nét, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hình ảnh Bộ đội Biên phòng “bốn cùng” với đồng bào dân tộc thiểu số đã trở nên quen thuộc. Nhờ vậy, cây lúa nước miền xuôi đã bén rễ và phát triển ở những bản làng xa ngái.

Mùa gặt, màu áo xanh của bộ đội xen lẫn trong những hoa văn, sắc màu trang phục của đồng bào dân tộc. Những lớp học được mở ra nơi bản nhỏ, thầy giáo là những người lính mang quân hàm xanh.

Trạm y tế quân dân y ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa với sự có mặt của các bác sỹ là cứu cánh cho bao người bệnh để họ không còn phải phó thác tính mạng mình cho “thầy mo”. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thực sự là người thân của đồng bào, đồng hành cùng bà con vượt qua mọi khó khăn.

Cùng với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Công an và Quân sự cũng đã có mặt ở những nơi xung yếu nhất, tại những thời khắc nguy hiểm nhất để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Họ chính là lực lượng chủ lực đối phó với thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Là địa phương thường xuyên phải đối mặt, sống chung với thiên tai, người dân Quảng Bình đã quen với hình ảnh bộ đội, công an tập trung lực lượng giúp dân sơ tán người và tài sản trong mưa lũ. Có những sản phụ được xuồng cứu hộ của công an, bộ đội chở đến bệnh viện ngay trong mưa lũ để hạ sinh an toàn.

Sau thiên tai, họ là những người có mặt sớm nhất để dựng lại nhà cửa, vệ sinh trường lớp, khôi phục sản xuất…, nhanh chóng đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Những việc làm đó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với LLVT nói riêng, với Đảng và chính quyền các cấp nói chung, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm tiền đề cho nền QPTD bền vững.

Bên cạnh vai trò của LLVT, những năm qua, thế trận lòng dân không ngừng được củng cố nhờ sự bám sát cơ sở của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để nắm bắt, lắng nghe nhân dân, nỗ lực và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

 BĐBP giúp bà con Vân Kiều bản Tân Ly, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) chăm sóc lúa.
BĐBP giúp bà con Vân Kiều bản Tân Ly, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) chăm sóc lúa.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm, nhờ vậy đã kịp thời phát hiện, làm rõ và xử lý những hành vi vi phạm dân chủ ở cơ sở, ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Việc xử lý nghiêm minh cán bộ sai phạm trong 10 năm qua, đặc biệt là từ khi Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ban hành, bên cạnh hiệu quả tích cực trong công tác cán bộ, đã tạo sự quan tâm, tin tưởng và đồng thuận lớn trong nhân dân.

Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng giáo, vùng khó khăn. Các phong trào, cuộc vận động lớn được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chú trọng và phát huy hiệu quả. Những kết quả nói trên đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thế trận QPTD ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Vai trò và bài học thế trận lòng dân mãi mãi là yếu tố nền tảng trong xây dựng nền QPTD nói riêng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngọc Mai

,