.

Ghi nhận từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Ninh năm 2019

.
10:46, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ ngày 12 đến 14-8-2019, huyện Quảng Ninh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Sau 3 ngày, 2 đêm thực hành, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật tham gia.

Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”, các lực lượng tham gia diễn tập tiến hành các nội dung vận hành cơ chế, diễn tập thực binh theo từng giai đoạn diễn tập như: vận hành cơ chế chuyển trạng thái; thực hành kiểm tra sẵn sàng động viên, di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo của huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể vào khu căn cứ và thực hành tác chiến phòng thủ đánh địch tiến công hỏa lực, đánh dịch giữ vững khu vực phòng thủ các xã ven biển, biên giới, giữ vững khu vực phòng thủ then chốt…

Để bảo đảm cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, huyện Quảng Ninh đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trên cơ sở nắm chắc các chỉ thị, ý định diễn tập của Quân khu 4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh đã từng bước ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức kiện toàn lực lượng, phương tiện, luyện tập phương án bảo đảm cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả cao nhất.

Cuộc diễn tập đã làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và LLVT huyện; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và công tác quân sự địa phương.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Ninh năm 2019 đã huy động sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình. Các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.

Đặc biệt là chức năng tham mưu của các ngành: Quân sự, Công an, Biên phòng đã được phát huy, giúp chính quyền địa phương nắm chắc thứ tự nội dung, phương án tác chiến. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện.

Sở chỉ huy cơ bản ở khu căn cứ Điều Gà, xã Vĩnh Ninh được đầu tư xây dựng với hệ thống công sự trận địa, hầm hào khá kiên cố bảo đảm yếu tố bí mật, an toàn, liên hoàn vững chắc, phục vụ tốt cho công tác chỉ huy diễn tập vận hành cơ chế và xử trí tình huống. Khu vực diễn tập thực binh ở vùng bờ biển các xã Võ Ninh và Hải Ninh được các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp với LLVT huyện đầu tư xây dựng bài bản, thuận lợi cho việc diễn tập tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

Bên cạnh đó, công tác dân vận tại các địa bàn diễn ra hoạt động diễn tập được huyện Quảng Ninh chú trọng thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhân dân các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần cách mạng, tạo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ.

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia đã vận dụng khá nhịp nhàng, hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý và điều hành; cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện. Trong đó, nổi bật là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nội dung diễn tập được triển khai đúng quy trình, phản ánh sát với tình hình của địa phương.

Việc tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ được cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể vận dụng tốt; nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ và kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời đề nghị phương án xử trí tình huống, báo cáo cấp ủy, chỉ huy và thông qua kế hoạch đúng quy định.

Trong diễn tập thực binh, thực hành chiến đấu đánh địch đổ bộ đường biển được thực hiện trên quy mô lớn, với sự tham gia của LLVT địa phương và các đơn vị bộ đội chủ lực của Quân khu 4. Các đơn vị đã hiệp đồng tác chiến, kết hợp đa dạng các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu để tổ chức đánh chặn địch đổ bộ đường biển.

Cuộc diễn tập đã phát huy tốt chức năng tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; vận dụng nhuần nhuyễn nội dung phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng và giữa LLVT với các ban, ngành, đoàn thể. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn.

Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của LLVT huyện với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Ninh đã kết thúc thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật. UBND huyện Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho 17 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

,