.

Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện cộng vận động 50, giai đoạn2015-2019

.
14:02, Thứ Năm, 29/08/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-8, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là cuộc vận động 50), giai đoạn 2015-2019.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

Nhận thức đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động 50, 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động một cách toàn diện, hiệu quả.

Công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm yêu cầu ngày càng cao cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong 5 năm đã tiếp nhận, cấp phát 9,6 tấn đạn; gần 7 nghìn lượt khẩu súng; công tác dồn dịch, thu hồi, điều chuyển vũ khí trang bị được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng gần 11 nghìn lượt khẩu súng, pháo, phương tiện kỹ thuật. Hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị được nâng lên qua từng năm đạt từ 0,01 đến 0,03; đối với vũ khí trang bị của các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn bảo đảm hệ số Kt = 1.

Hội nghị đã thống nhất triển khai phương hướng nhiệm vụ và 8 nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động 50 trong thời gian tiếp theo, trong đó, cần ưu tiên hàng đầu cho công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu chỉ tiêu của cuộc vận động; đầu tư, nâng cấp trạm sửa chữa của Bộ CHQS tỉnh bảo đảm khai thác có hiệu quả trang thiết bị công nghệ; hàng năm, cần rà xét, cụ thể hóa nội dung mục tiêu, chỉ tiêu cuộc vận động vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ… nhằm đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, hiệu quả.

Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 12 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động 50.

Lan Anh

,