.

Bộ CHQS tỉnh: Tập huấn cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị năm 2019

.
14:29, Thứ Ba, 22/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn.

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tỉnh và LLVT tỉnh. Đây cũng là năm LLVT tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Để tạo cơ sở, tiền đề vững chắc, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định  cần tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là tổ chức chất lượng, hiệu quả các lớp tập huấn.

Trong đợt tập huấn lần này, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, hướng dẫn thống nhất một số nội dung quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; chủ trương, biện pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; bồi dưỡng một số nội dung về công tác hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ lớp tập huấn, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Văn Man yêu cầu Ban tổ chức, đội ngũ giáo viên cần phát huy trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, duy trì nghiêm túc, tổ chức huấn luyện bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Các đồng chí tham gia tập huấn phải học tập nghiêm túc, nắm chắc các nội dung, vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức được trang bị làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Minh Tú
 

,