.

Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Hới: Tạo sự chuyển biến sâu sắc làm theo lời Bác

.
09:33, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy đã tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị đầy đủ các chuyên đề theo kế hoạch trên đề ra, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bổ sung vào quy chế làm việc; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị đạo đức, lối sống của Bác.

Cùng với việc thực hiện tốt các nội dung về phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện 4 chuẩn mực (chính quy, văn hóa, kiến thức, chuyên môn), thống nhất ý chí hành động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, 100% cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan luôn chấp hành nghiêm kỷ luật.

Chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được nâng lên; cơ quan, đơn vị, an toàn tuyệt đối, nội bộ đoàn kết tốt. Qua kết quả phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có từ 14,5-15 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang Đồng Hới diễu hành trong ngày lễ hội. Ảnh: Tiến Hành
Lực lượng vũ trang Đồng Hới diễu hành trong ngày lễ hội. Ảnh: Tiến Hành

Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã xây dựng, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập, làm theo Bác đúng nội dung, yêu cầu và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy xác định học tập ở Bác tính trung thực, trách nhiệm, thể hiện trong lối sống, nói đi đôi với làm, nêu gương trước; nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách nhiệm, trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết, quý báu, là phẩm giá của mỗi con người.

Qua hơn hai năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức tốt, trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết.  

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố luôn quan tâm đến việc tổ chức tốt các hoạt động, phong trào trong cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa các tiêu chí, chuẩn mực của cán bộ vào đặc điểm của đơn vị; xây dựng các tiêu chí cho cán bộ, chiến sỹ phấn đấu; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới là đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh; năm 2016 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2017 được tặng cờ thi đua của Quân khu.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt của đơn vị; rà soát, bổ sung tiêu chí điển hình tiên tiến theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tiện cho việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Đảng bộ đẩy mạnh công tác giáo dục về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Đảng; tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong LLVT thành phố; chú trọng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, đưa phong trào phát triển đồng đều, vững chắc; thực hiện phương châm “3 gắn, 3 phát triển”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”  do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động trong LLVT thành phố.

Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyên đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn đảng bộ; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đánh giá, nhận xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của mỗi tổ chức, cá nhân.

Đảng ủy phát huy vai trò của các tổ chức trong việc học tập và làm theo, xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong đảng bộ, qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ thường xuyên đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; coi trọng vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Đình Long
(Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới)
 

,
 • Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh: Tăng cường công tác vận động quần chúng vùng giáo

  (QBĐT) - Những năm gần đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Gianh thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng vùng giáo , góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở khu vực biên giới biển của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội.

  29/11/2018
  .
 • Biên cương trong trái tim người lính trẻ

  (QBĐT) - "Những ngôi nhà sàn khang trang tiếp nối nhau tựa lưng vào các ngọn núi đá vôi trập trùng. Thấp thoáng, khói bếp tỏa ra từ nếp nhà sàn, lởn vởn trên mái rồi theo chiều gió hướng về phía rặng núi xa, nơi có những nương lúa đang vào độ vàng ươm.

  29/11/2018
  .
 • Thầy An làm tự vệ trưởng

  (QBĐT) - Trò chuyện cùng thầy giáo Trần Ngọc An, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Bố Trạch, điều làm chúng tôi cảm phục, kính trọng không chỉ bởi thầy là một nhà quản lý giỏi, một nhà giáo tận tâm, tận lực với nghề, hết lòng yêu thương học sinh mà còn bởi tình yêu đặc biệt thầy dành cho những người lính.

  21/11/2018
  .
 • Trường Quân sự tỉnh: Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

  (QBĐT) - Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng đội ngũ giáo viên, học viên Trường Quân sự Quảng Bình luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, thi đua "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"...

  21/11/2018
  .
 • Khi camera an ninh được lắp đặt ở nông thôn

  (QBĐT) - Nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức văn hóa cho người dân, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an huyện triển khai lắp đặt camera an ninh tại một số xã trên địa bàn.

  19/11/2018
  .
 • Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018

  (QBĐT) - Ngày 16-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

  16/11/2018
  .
 • Thi đua quyết thắng góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh toàn diện

  (QBĐT) - Nhân dịp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018, đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Bình về ý nghĩa, tầm quan trong của phong trào này.

  15/11/2018
  .
 • Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình: Bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên năm 2018

  (QBĐT) - Từ ngày 26 đến 29-11, Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 42 hạ sỹ quan, chiến sỹ là đoàn viên ưu tú đến từ các tổ chức đoàn cơ sở trên hai tuyến biên phòng và cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh có hướng phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  01/12/2018
  .