.

Minh Hóa: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho bảo vệ tổ dân phố

.
08:45, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm phát huy thế mạnh, vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, ngày 10-9,Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Công an an huyện Minh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bảo vệ tổ dân phố năm 2018.

Lớp tập huấn nghiệp vụ giúp đội ngũ bảo vệ tổ dân phố của thị trấn Quy Đạt nâng cao khả năng nắm tình hình, bảo đảm ANTT ở cơ sở.
Lớp tập huấn nghiệp vụ giúp đội ngũ bảo vệ tổ dân phố của thị trấn Quy Đạt nâng cao khả năng nắm tình hình, bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Tham gia lớp nghiệp vụ là đội ngũ bảo vệ tổ dân phố của 9 tiểu khu trên địa bàn thị trấn Quy Đạt. Trong những năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố thị trấn Quy Đạt đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo của Công an huyện Minh Hóa, lực lượng này thường xuyên bám sát địa bàn, cùng công an cơ sở phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ bảo vệ dân phố nắm vững các nội dung như: Công tác tổ chức, nhiệm vụ, và hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố; công tác nắm tình hình vụ việc về an ninh trật tự; công tác giải quyết vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở; công tác tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; một số nội dung cơ bản về quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đội ngũ bảo vệ tổ dân phố cũng được tiếp thu những thông tin mới về tình hình có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới và những vấn đề cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng, biện pháp tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)
 

,