.

Công an Quảng Bình: Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền

.
08:50, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Khi nói đến công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại.

Muốn thành công phải biết cách tuyên truyền, phải biết cách nói. Nói thì phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực, phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được…". Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi đây là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng.

 Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng nhằm định hướng dư luận xã hội, giúp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, CBCS, đội ngũ tuyên truyền, cộng tác viên viết tin, bài phản ánh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Cán bộ làm công tác tuyên truyền của Công an Quảng Bình thường xuyên bám sát cơ sở.
Cán bộ làm công tác tuyên truyền của Công an Quảng Bình thường xuyên bám sát cơ sở.

Bên cạnh đó, gương người tốt việc tốt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… cũng thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là chuyên mục “An ninh Quảng Bình”, chuyên trang “An ninh xã hội”, chương trình phát thanh “Vì an ninh tổ quốc”, Tạp chí an ninh trật tự và Website Công an tỉnh, với trên 1.000 lượt tin, bài, phóng sự mỗi năm. Các chương trình được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm theo dõi, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của CBCS Công an Quảng Bình trong lòng nhân dân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Đài PTTH, Báo Quảng Bình xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH; chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Đài TTTH cơ sở xây dựng quy chế phối hợp, mở các chuyên mục phát sóng tại địa phương, đặc biệt đã tăng cường phối hợp với phóng viên các báo trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đề tài ANTT.

Hàng năm, Đài PTTH, Báo Quảng Bình, Đài TTTH các huyện, thị xã, thành phố, phóng viên các báo, đài trung ương đã tích cực phối hợp thực hiện hàng trăm lượt tin, bài, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để chống phá; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng, Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; những chiến công nổi bật, việc làm tốt của lực lượng Công an Quảng Bình,  góp phần ổn định tình hình, trấn an dư luận.

Đây cũng là một trong những kênh thông tin chính thống để CBCS và quần chúng nhân dân có thể theo dõi và cập nhật thông tin, lấy đó làm thước đo chuẩn mực, phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc của CBCS Công an Quảng Bình.

Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là một kênh tuyên truyền quan trọng, là vũ khí sắc bén của công tác chính trị tư tưởng, hàng năm, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND; tổ chức cho CBCS sinh hoạt chính trị tư tưởng tự soi, tự sửa; học tập và nghe nói chuyện chuyên đề, quán trệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết TW4, TW 5, TW 6, TW 7 (khóa XII) của Đảng qua tiếp sóng của Đài PTTH Quảng Bình; xem truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, của ngành; thường xuyên cấp phát và sao gửi đề cương tuyên truyền về Đảng, về ngành, về các sự kiện chính trị quan trọng, các văn bản quy phạm pháp luật, các luật; kết quả thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, hội thảo khoa học, tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chính trị tư tưởng… để các đơn vị, đoàn thể, các báo cáo viên sử dụng làm tài liệu tuyên truyền giáo dục trong nội bộ…

Từ đó tạo sự chủ động, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của CBCS, nhất là trong thực tiễn công tác, mỗi CBCS đã luôn vận dụng sát đúng nội dung, định hướng tuyên truyền để tuyên truyền đến tận cơ sở giúp nhân dân hiểu thấu đáo, tường tận, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Mặt khác, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước, yêu ngành, mến nghề thông qua việc tổ chức cho CBCS hướng về nguồn, tham quan triển lãm tranh, ảnh, tham gia các cuộc thi tìm hiểu, các buổi tọa đàm, đối thoại, tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội từ thiện; tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; duy trì phòng đọc thư viện của Công an Quảng Bình hàng tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu; treo pa-nô áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan theo từng sự kiện của quê hương, đất nước, của ngành với nội dung phong phú, sinh động; hàng tháng, hàng quý, hàng năm tiếp tục duy trì và vinh danh những tập thể, cá nhân tận tâm, tận tụy, có thành tích xuất sắc trong công việc, phục vụ tốt nhân dân, có hành động mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…để ghi vào sổ vàng lập công của Công an tỉnh, đồng thời tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công an tỉnh.

Qua đó, đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, mục tiêu lý tưởng cộng sản, lòng trung thành, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình yêu thương con người, gương mẫu trong công tác, nói đi đôi với làm, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, công tác tuyên truyền của Công an Quảng Bình thời gian qua đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ và sự phát triển vượt bậc của Internet, mạng xã hội làm cho các sự kiện, hiện tượng, thông tin lan truyền một cách nhanh chóng. Thông tin tốt - xấu, đúng - sai đan xen, nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch đã và đang tác động tiêu cực, gây hoài nghi, giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Do đó, hơn lúc nào hết, cán bộ làm công tác tuyên truyền, cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên cơ sở trong Công an Quảng Bình cần chủ động nắm bắt, tổng hợp tình hình chính xác để có định hướng tuyên truyền đúng đắn phù hợp, đảm bảo tính Đảng, tính chiến đấu, tính đại chúng, tính khoa học, chân thực, khách quan và sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Từ đó, đưa công tác tuyên truyền thực sự là chiếc cầu nối quan trọng chuyển tải kịp thời đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như hoạt động chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng của Công an Quảng Bình tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển lớn mạnh.

T.H

 

,