.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

.
08:40, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, tiêu biểu là đã tham mưu tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chỉ đạo diễn tập phòng chống cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa; tích cực chuẩn bị tốt cho diễn tập phòng thủ huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới; triển khai thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; bảo đảm kịp thời chất lượng công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: Rà soát, tham mưu triển khai hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018; duy trì nghiêm hoạt động sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, tiến độ; tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới và các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã sát thực tế, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Đặc biệt, cần tập trung nắm chắc và dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình an ninh tôn giáo và các khu dự án kinh tế trọng điểm, quyết tâm phối hợp xử lý tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; chú trọng quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn thông tin mạng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau tự kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Lan Anh

 

,