.

Tuyên Hóa: Diễn tập chiến đấu phòng thủ

Thứ Ba, 08/08/2017, 17:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 7 và 8-8, huyện Tuyên Hoá đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Nam Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Ngư Hóa.

Trung đội dân quân cơ động thực hành thực binh “ chiến đấu tập kích”.
Trung đội dân quân cơ động thực hành thực binh “ chiến đấu tập kích”.

Cuộc diễn tập gồm các nội dung: Chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ và phần thực binh: Trung đội dân quân chiến đấu tập kích.

Với phương pháp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức chỉ huy, điều hành luyện tập, cán bộ trực tiếp tham gia luyện tập các nội dung, tình huống theo chức trách, luyện tập đến đâu sửa tập, kết luận đến đó nên kết quả đạt được khá cao. Qua đánh giá công tác chuẩn bị chu đáo, khung tập các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong luyện tập đã xử lý linh hoạt các tình huống đặt ra, phần thực binh đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Kết thúc diễn tập, UBND huyện Tuyên Hoá đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập.

Đợt diễn tập giúp huyện Tuyên Hoá đánh giá toàn diện khả năng tổ chức, vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và khả năng xử trí khi có tình huống xảy ra. Từ đó làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung các loại văn kiện, kế hoạch, góp phần xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới./.

                                                                  Lương Việt Thắng
                                                       Ban CHQS Tuyên Hoá- Quảng Bình