.

Trung đoàn Bộ binh 996: Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Thứ Sáu, 02/10/2015, 11:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Trung tá Trần Xuân Hà, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996 cho biết: Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của đơn vị, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 996 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ. Nhờ vậy, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

>> Xã luận: Tiếp nối truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới

>> LLVT Quân khu 4 luôn sát cánh cùng quân, dân Quảng Bình

>> Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Trên cơ sở nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện hàng năm, Đảng uỷ Trung đoàn Bộ binh 996 đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cơ động, giáo dục chính trị. Đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ đảng xây dựng và triển khai Nghị quyết về công tác huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện sát với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể trong những năm qua, Trung đoàn đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức với hơn 300 lượt cán bộ tham gia, kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 90% đạt khá giỏi. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ của đơn vị được bồi dưỡng và thống nhất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 996 họp bàn phương án tác chiến trong tình huống địch đổ bộ đường không.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 996 họp bàn phương án tác chiến trong tình huống địch đổ bộ đường không.

Ngoài ra, xác định huấn luyện cho chiến sĩ mới là khâu quan trọng trong xây dựng lực lượng SSCĐ của lực lượng vũ trang tỉnh nên Trung đoàn đã tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới 4 đợt trong các năm 2011, 2012 với quân số 160 đồng chí. Kết quả chung hàng năm đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Trong huấn luyện đã bám sát chương trình huấn luyện cơ bản cho chiến sĩ mới nên chất lượng ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn thường xuyên đổi mới và vận dụng các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên để nâng cao chất lượng học tập. Vì vậy công tác giáo dục chính trị hàng năm đều đạt kết quả tốt, ngày càng toàn diện, đồng đều và tương đối vững chắc. Cấp uỷ, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, xác định tư tưởng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập hàng năm.

Đồng thời tiến hành phát động và duy trì có chất lượng hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt việc đưa tin về công tác huấn luyện của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ,... Qua đó kịp thời cổ vũ, động viên, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Huấn luyện hậu cần cũng là nội dung được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 996 hết sức quan tâm bằng việc tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện và bảo đảm hậu cần cho thực hiện nhiệm vụ đạt 100% kế hoạch. Đồng thời tăng cường huấn luyện tổ chức tiếp tế, cấp cứu, vận chuyển người bị thương, bị bệnh trong tình huống bão lụt, cháy nổ. Triển khai sâu rộng mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có hiệu quả thiết thực trong các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia tập huấn công tác tham mưu và nghiệp vụ ngành hậu cần do Bộ CHQS tỉnh tổ chức với gần 50 lượt cán bộ, nhân viên chuyên môn, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 95% đạt khá giỏi. Trong công tác huấn luyện kỹ thuật, đơn vị đã chú trọng triển khai huấn luyện cho cán bộ, nhân viên thành thạo công tác tham mưu, nắm chắc nguyên tắc bảo đảm kỹ thuật trong các hình thức tác chiến trong khu vực phòng thủ, nắm vững chức trách, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo và quản lý chặt chẽ vũ khí thiết bị, cơ sở vật chất ngành kỹ thuật ở đơn vị. Đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trong huấn luyện nên chất lượng huấn luyện hàng năm khá đồng đều cả về nhận thức, thực hành chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với việc thực hiện công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên, hàng năm, Trung đoàn 996 chủ động lập kế hoạch phối hợp với Ban CHQS huyện Bố Trạch, Ban CHQS thành phố Đồng Hới kiểm tra, phúc tra, nắm nguồn và ổn định tổ chức biên chế, xác định nội dung, mức độ huấn luyện phù hợp.

Thống kê trong 5 năm từ 2010-2015, đơn vị đã tập trung huấn luyện 1.580/1.616 lượt chiến sỹ, đạt 97,77%, nhìn chung kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt khá.`Huấn luyện cứu hộ cứu nạn và phòng, chống thiên tai cũng là nội dung được Trung đoàn 996 thực hiện nghiêm túc bằng việc quán triệt và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh, các chỉ lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tích cực luyện tập thuần thục các phương án sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các năm qua, Trung đoàn đã sử dụng đúng mục đích ngân sách Quốc phòng để làm mới 2 ga ra để xe máy cho Tiểu đoàn Bộ binh 42, và Tiểu đoàn Bộ binh 1, tu sửa và kiểm định hai xe ô tô tải đạt tiêu chuẩn phục vụ cho cơ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện hàng năm của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn đã xây dựng chương trình huấn luyện rèn luyện thể lực cho bộ đội sát với từng đối tượng. Cán bộ các cấp đã vận dụng tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp và kinh nghiệm huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội có sức khoẻ bền bỉ, dẻo dai, yếu lĩnh động tác của bộ đội có nhiều tiến bộ. Kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 90% khá giỏi, đạt đơn vị huấn luyện giỏi; kết thúc huấn luyện hàng năm 100% cán bộ, chiến sĩ biết bơi.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 996 sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt,  giáo dục cho bộ đội có nhận thức đầy đủ về phương hướng nhiệm vụ huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả ngân sách, vật chất huấn luyện và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hoàng