.

Công an thống nhất nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia

Thứ Tư, 23/04/2014, 14:37 [GMT+7]

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu các lực lượng công an cần thống nhất nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, tiềm ẩn nhiều biến động rất phức tạp.

Lực lượng cảnh sát cơ động, chống bạo loạn tham gia diễn tập chống khủng bố. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lực lượng cảnh sát cơ động, chống bạo loạn tham gia diễn tập chống khủng bố. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 23-4, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới,” Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết trong hơn 10 năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Việt Nam.

Trước tình hình đó, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành công an đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, Đại tướng cho rằng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) đã đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới.

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu hội nghị cần thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, toàn ngành chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị, địa phương đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Tại hội nghị, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Báo cáo tóm tắt Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."

Chương trình hành động gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa từ 6 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 28- NQ/TW, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2016, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những giải pháp chiến lược để làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết hiệu quả, thiết thực; vận dụng những quan điểm, phương châm chỉ đạo của Nghị quyết vào hành động của Công an các đơn vị, địa phương. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; thành lập bộ phận giúp việc làm nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện thắng lợi Nghị quyết tại địa phương.

Theo Khiếu Tư (TTXVN/Vietnam+)