.

Tháng tư trên công trình cầu Nhật Lệ 2

Chủ Nhật, 16/04/2017, 11:03 [GMT+7]
Mố cầu phía tây đã cơ bản hoàn thành.
Mố cầu phía tây đã cơ bản hoàn thành.
Phần tiếp nối giữa mố và dầm cầu phía tây đang được các đơn vị gấp rút thi công.
Phần tiếp nối giữa mố và dầm cầu phía tây đang được các đơn vị gấp rút thi công.
Trụ tháp T4 và hệ thống dây văng đã hoàn thành.
Trụ tháp T4 và hệ thống dây văng đã hoàn thành.
Công nhân các đơn vị thi công rải sắt đúc dầm cầu phía đông.
Công nhân các đơn vị thi công rải sắt đúc dầm cầu phía đông.
Các đơn vị thi công đang phấn đấu hợp long và thông cầu kỹ thuật đúng tiến độ.
Các đơn vị thi công đang phấn đấu hợp long và thông cầu kỹ thuật đúng tiến độ.

Phóng sự ảnh: Hành Tiến