Tuyên Hóa: Xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực gần 123 triệu đồng

  • 09:20 | Thứ Bảy, 12/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông tin từ UBND huyện Tuyên Hóa, từ đầu năm đến nay, huyện đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, lâm nghiệp, giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt gần 123 triệu đồng.
 
Cụ thể, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực lâm nghiệp; 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phòng Tư pháp cũng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. 
Tuyên Hóa chú trọng xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
Tuyên Hóa chú trọng xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa cũng đã phối hợp tổ chức 1 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã và chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, với 110 lượt cán bộ, công chức tham gia...
 
Văn Minh