Quản lý chặt chẽ trang thiết bị phòng thủ dân sự được đầu tư, mua sắm

  • 18:17 | Thứ Bảy, 17/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự gồm: trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn hàng không; trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển, dưới nước, dưới lòng đất, sập đổ công trình; trang bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phòng chống hóa chất, độc xạ, ứng phó sự cố tràn dầu..
Diễn tập phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh minh họa: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Diễn tập phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh minh họa: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Quyết định quy định về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự bảo đảm cho lực lượng phòng thủ dân sự của các bộ, ngành, địa phương; quy định việc lập kế hoạch, dự toán đầu tư, mua sắm, quản lý sử dụng và kiểm tra bảo đảm hoạt động phòng thủ dân sự.
 
Theo Quyết định, danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự gồm: phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; trang bị, phương tiện chỉ huy; trang bị, phương tiện thông tin liên lạc; trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn hàng không; trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển, dưới nước, dưới lòng đất, sập đổ công trình; trang bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phòng chống hóa chất, độc xạ, ứng phó sự cố tràn dầu; trang thiết bị, vật tư y tế và trang bị, phương tiện cấp nguồn điện.
 
Định kỳ 5 - 10 năm, căn cứ vào nhu cầu trang thiết bị bảo đảm cho lực lượng phòng thủ dân sự của các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án bảo đảm trang thiết bị phòng thủ dân sự để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai thực hiện đề án theo quy định.
 
Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ số trang thiết bị phòng thủ dân sự được đầu tư, mua sắm; thực hiện cấp phát, đăng ký, thống kê, kiểm kê, đăng kiểm và báo cáo theo quy định; việc sử dụng trang bị phải đúng mục đích, đạt hiệu quả trong phòng thủ dân sự.
 
Theo TTXVN/Báo Tin tức