Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

  • 16:53 | Thứ Tư, 28/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28-4 tại xã Hưng Trạch, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân tham gia.
Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân tham gia.
Tại hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền các nội dung: Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20-06-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14-01-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 08-02-2021 của Ủy ban Bầu cử huyện Bố Trạch về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Đây là hoạt động nhằm giúp người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, người dân sáng suốt lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp; đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
 
Tiến Thành 
Đài TT - TH Bố Trạch