.

Lệ Thủy: Phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản

.
08:30, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Qua công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã Liên Thủy, Thanh Thủy, Tân Thủy, UBND huyện Lệ Thủy đã phát hiện ra nhiều sai phạm ở các công trình xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư. Trên cơ sở các sai phạm này, UBND huyện Lệ Thủy kiến nghị thu hồi, giảm giá trị thanh quyết toán với số tiền gần 300 triệu đồng…
 
Cụ thể, tại xã Tân Thủy, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư như: công trình sửa chữa, nâng cấp hàng rào Trường tiểu học số 1 Tân Thủy; công trình trạm bơm Lò Ngói HTX Tiền Phong; công trình lát gạch sân trường, xây dựng nhà xe, nhà thường trực Trường tiểu học số 2 Tân Thủy; công trình sửa chữa, nâng cấp kênh tưới tiêu vùng sản xuất lúa 2 vụ xã Tân Thủy; công trình sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Tân Thủy và công trình sửa chữa, khắc phục khẩn cấp tuyến đường từ thôn Tân Truyền đi thôn Tân Lộc.
 
Qua kiểm tra, đã phát hiện công trình sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Tân Thủy còn có những tồn tại như: trong việc lập dự toán, đơn vị tư vấn đã tính sai khối lượng các hạng mục như: sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà; cạo bỏ lớp sơn cũ dẫn đến làm tăng giá trị công trình đối với phần xây lắp với số tiền chênh lệch gần 36 triệu đồng và các chi phí như: quản lý dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát với số tiền hơn 5 triệu đồng…
 
Tại xã Liên Thủy, qua kiểm tra 7 công trình xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra đã phát hiện trong việc lập dự toán đối với công trình nhà lớp 2 tầng (4 phòng) Trường tiểu học số 2 Liên Thủy, đơn vị tư vấn đã tính sai khối lượng đối với các hạng mục như: ván khuôn sàn mái, trát trần, sơn trần dẫn đến làm tăng giá trị công trình đối với phần xây lắp với số tiền chênh lệch hơn 8 triệu đồng.
  Một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Lệ Thủy do UBND xã làm chủ đầu tư có nhiều sai sót.
Một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Lệ Thủy do UBND xã làm chủ đầu tư có nhiều sai sót.
Đối với công trình sửa chữa trạm bơm và kênh mương tưới nước nội đồng HTX Uẩn Áo, trong việc lập dự toán, đơn vị tư vấn đã tính sai khối lượng các hạng mục như: Cốp pha sàn mái, trát trần, trát tường trong, trát tường ngoài, quét vôi màu dẫn đến làm tăng thêm giá trị xây lắp với số tiền chênh lệch là hơn 78 triệu đồng; tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án với số tiền chênh lệch công trình gần 10 triệu đồng…
 
Tại xã Thanh Thủy, qua kiểm tra 8 công trình xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện ra nhiều sai sót, như: đối với công trình đường vào nhà văn hóa thôn 3 Thanh Tân, trong việc lập dự toán, đơn vị tư vấn thiết kế đã tính sai chi phí hỗ trợ tự đổ, vận chuyển nội bộ và nhân công làm khe co giãn dẫn đến làm tăng giá trị công trình phần xây lắp với số tiền chênh lệch tăng thêm là gần 16 triệu đồng.
 
Đối với công trình đường vào nhà văn hóa thôn 4 Thanh Tân, trong việc lập dự toán, đơn vị tư vấn thiết kế cũng đã tính sai chi phí hỗ trợ tự đổ, vận chuyển nội bộ và nhân công làm khe co giãn dẫn đến làm tăng giá trị công trình phần xây lắp cùng với các chi phía khác với số tiền chênh lệch tăng thêm là hơn 33 triệu đồng. Ở công trình đường liên thôn 2 Thanh Mỹ, trong việc lập dự toán, đơn vị tư vấn thiết kế cũng đã tính sai chi phí hỗ trợ tự đổ, vận chuyển nội bộ và nhân công làm khe co giãn dẫn đến làm tăng giá trị công trình phần xây lắp cùng với các chi phía khác với số tiền chênh lệch tăng thêm là hơn 54 triệu đồng…
 
Ông Đỗ Tuấn Phong, Chánh Thanh tra huyện Lệ Thủy cho biết, qua kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư trong đợt thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã Liên Thủy, Thanh Thủy, Tân Thủy, đoàn thanh tra cũng nhận thấy, hầu hết UBND xã cơ bản đã chấp hành đầy đủ các quy định, chuẩn mực trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, như: ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức thẩm tra, thẩm định, trình duyệt và triển khai thực hiện việc thi công các công trình theo quy định…
 
Ông Phong cũng lưu ý rằng, trong thời gian tới, các địa phương cần tạo điều kiện và phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân đối với các hoạt động giám sát tại địa phương. Đặc biệt là trong việc thuê các đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công phải lựa chọn những đơn vị có năng lực, uy tín, đáng tin cậy để thực hiện công trình nhằm bảo đảm đạt hiệu quả sử dụng cao và việc áp dụng các định mức, tiêu chuẩn đúng với quy định của Nhà nước…
Ngọc Hải
,