Nỗ lực giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành

  • 08:06 | Thứ Hai, 11/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh ta vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, ngành THADS tỉnh đã thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 84,85%, về tiền đạt 37,57% (so với chỉ tiêu được giao vượt 11,35% về việc và vượt 2,57% về tiền); đạt và vượt 2/2 chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao...
 
Quyết liệt trong thực hiện
 
Từ đầu năm 2019 đến nay, lượng án thụ lý mới trên địa bàn tỉnh ta tăng cao, nhất là về tiền. Trong đó có những án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, phá sản, người phải thi hành án cố tình chây ỳ, chống đối, không tự nguyện thi hành, tài sản kê biên bán đấu giá không bán được (không có người mua) phải giảm giá nhiều lần… Vấn đề nói trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án.
 
Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên nên các cơ quan THADS đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.
 
Ngay từ đầu năm 2019, căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao, Cục THADS tỉnh đã ra quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, các chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.
 
Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác THADS trong tỉnh như: Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS ở cơ sở; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những địa bàn có nhiều án, kết quả đạt thấp; tiếp tục triển khai kế hoạch xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; chủ động giải quyết đối với các vụ việc có điều kiện nhưng chưa được thi hành dứt điểm, vụ việc tồn đọng kéo dài, những vụ án có giá trị thi hành án lớn có khả năng ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn ngành.
 
Đặc biệt, Cục THADS tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nghiệp vụ như: Chấn chỉnh công tác ủy thác, xử lý dứt điểm khoản tiền tạm thu; chỉ đạo công tác thẩm định giá, đấu giá; chấn chỉnh công tác bảo quản, xử lý vật chứng...
Cán bộ Cục THADS tỉnh tiến hành kê biên tài sản trong một vụ việc.
Cán bộ Cục THADS tỉnh tiến hành kê biên tài sản trong một vụ việc.
Ông Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Năm 2019 các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật. Việc THADS luôn bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; không có trường hợp cán bộ, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.
 
Nhìn chung, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt. Cơ cấu tổ chức của Cục, các Chi cục tiếp tục được kiện toàn, đội ngũ công chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Công tác tiếp dân được quan tâm nhiều hơn, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng, đúng quy trình. Mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì. Đặc biệt, cục tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, quản lý điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức THADS, nhất là vướng mắc về nghiệp vụ trong tổ chức thi hành án. Luôn tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục và các Vụ thuộc Tổng cục THADS
 
Hiệu quả công việc tăng cao
 
Trong năm 2019 (số liệu tính từ 1-10-2018 đến 30-9-2019), tổng số án dân sự mà các cơ quan THADS trong tỉnh phải thi hành là 4.455 việc (trong đó số cũ chuyển sang là 1.049 việc, thụ lý mới 3.453 việc, ủy thác 47 việc...), tăng 659 việc (15%) so với cùng kỳ. Qua phân loại theo quy định có 3.584 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 80% và tăng 525 việc (15%) so với cùng kỳ năm 2018). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.041 việc, đạt tỷ lệ 84,85% (so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 11,35%). Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong hơn 104,486 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37,57% (so với chỉ tiêu Tổng cục giao, vượt 2,57%).
 
Liên quan đến thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, toàn tỉnh đã giải quyết được 2.222 việc/3.073 việc phải giải quyết, thu được số tiền gần 44,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89% về việc và 85% về tiền.
 
Đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã giải quyết được19 việc/158 việc phải giải quyết, thu được số tiền hơn 20,760 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,03% về việc và 3% về tiền.
 
Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án, các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 33 việc, tương ứng với số tiền trên 201 triệu đồng (giảm 3 việc và tăng gần 50 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018). Kết quả, đã thực hiện miễn, giảm được 33 việc với số tiền hơn 201 triệu đồng...
 
Ngoài ra, từ ngày 1-10-2018 đến hết ngày 30-9-2019, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 49 trường hợp, tăng 14 trường hợp so với cùng kỳ...
 
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Mai Công Danh chia sẻ thêm: Trong thời gian tới, chúng tôi nhận định số việc, số tiền phải thi hành án ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp. Vì vậy, Cục và các Chi cục THADS đặt ra mục tiêu phải chỉ đạo sát sao, bám sát cơ sở, phát huy vai trò chủ động của mình trong việc đưa ra những giải pháp quyết liệt trong tổ chức thi hành án đối với các vụ án có điều kiện thi hành. Yêu cầu toàn thể công chức, chấp hành viên phải tích cực, chủ động nỗ lực cố gắng trong quá trình giải quyết công việc được giao, nhằm giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
                                                                                                               Văn Minh