.

Lệ Thủy: Chú trọng việc tiếp dân, giải quyết đơn thư

.
11:30, Thứ Bảy, 19/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã chú trọng thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Công tác thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý đất đai; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên và ngày càng đi vào nền nếp.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở đã tập trung rà soát, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân khá kịp thời, bảo đảm quy trình thủ tục, hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2019, Thanh tra huyện và các ngành chức năng đã tiếp nhận, xử lý 257 đơn (kỳ trước chuyển sang 42 đơn), trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 153 đơn/143 vụ việc, đã giải quyết xong 95 đơn/71 vụ việc, 62 đơn/62 vụ việc đang giải quyết theo kế hoạch. Bên cạnh đó, huyên thực hiện tốt quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Trương Trường Sơn

,