.

Năm 2018, có 294 đơn khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động tư pháp

.
10:50, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã tiếp 56 lượt người và nhận 294 đơn khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động tư pháp. 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Trong đó, ngành Kiểm sát đã giải quyết 57 đơn thuộc thẩm quyền; đã chuyển 67 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra, 5 đơn thuộc thẩm quyền Tòa án, số đơn còn lại đã giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra, ngành đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh tại 7 điểm. Qua kiểm sát đã ban hành 7 kết luận. Một số vi phạm xảy ra tại các cơ quan tư pháp là: một số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Viện Kiểm sát chuyển đến nhưng chưa thụ lý vào sổ; chưa trả lời bằng văn bản việc nhận và thụ lý đơn; đơn đã giải quyết nhưng chưa thông báo kết quả giải quyết cho Viện Kiểm sát...
 
Dương Công Hợp
 
 
 
,