.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm tại Khu kinh tế Hòn La

.
07:34, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, tại Khu kinh tế Hòn La, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính.

Phòng Cảnh sát môi trường và Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình đã thông tin đến đại biểu tham dự hội nghị các nội dung, như: tình hình vi phạm pháp luật về môi trường ở tỉnh ta thời gian qua; một số điểm mới trong Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018.

Đồng thời, nêu rõ các bước lập hồ sơ, thủ tục về môi trường trong giai đoạn đầu tư, xây dựng dự án; hồ sơ thủ tục về môi trường trong giai đoạn hoạt động; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; phương pháp và mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường…

Quá trình tuyên truyền đã kết hợp trình chiếu hình ảnh minh họa về vấn đề ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính.

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn Khu kinh tế Hòn La nắm chắc các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật chung cũng như tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hoạt động vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và việc chấp hành các quy định trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường ổn định và xây dựng Khu kinh tế Hòn La ngày càng phát triển.

T.H
 

,