.

Huyện Quảng Ninh: Giải quyết sai phạm từ cơ sở

.
09:27, Chủ Nhật, 20/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo cáo về công tác PCTN năm 2017 của UBND huyện Quảng Ninh nêu rõ, trong năm chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng cụ thể nào thông qua các hoạt động tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan; hoạt động thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tại các cơ quan tố tụng trong phạm vi theo dõi, quản lý địa phương...

Để công tác PCTN đi vào chiều sâu, việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của huyện Quảng Ninh được tăng cường và đẩy mạnh.

Năm 2017, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo những đơn vị trực thuộc cùng các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức được 188 lớp tập huấn, thu hút 14.757 người tham gia, tập trung quán triệt những nội dung: Luật Hình sự, Luật tố tụng Dân sự, Luật tố tụng Hình sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật PCTN …

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được huyện Quảng Ninh triển khai bao gồm: thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện minh bạch về tài sản và thu nhập; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách… trở thành việc làm thường xuyên, định kỳ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Kiểm soát tốt các công trình sẽ hạn chế được những sai sót về xây dựng cơ bản ở nhiều địa phương trong huyện Quảng Ninh.
Kiểm soát tốt các công trình sẽ hạn chế được những sai sót về xây dựng cơ bản ở nhiều địa phương trong huyện Quảng Ninh.

Cụ thể, năm 2017, UBND huyện Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện Kế hoạch số 44, có 16 người thuộc diện phải chuyển đổi gồm 4 công chức cấp xã và 12 viên chức kế toán trường học.

UBND huyện quyết định bổ nhiệm lại 7 cán bộ gồm: Giám đốc Đài truyền thanh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Đại; Phó Giám đốc Đài truyền thanh; Phó Trưởng ban quản lý Dự án xây dựng; Phó Trưởng trạm Khuyến nông và cấp phó phụ trách Trung tâm một cửa liên thông huyện. Bổ nhiệm 8 cán bộ quản lý các trường: TH thị trấn Quán Hàu; TH số 1 Võ Ninh; TH Trường Sơn; TH Hải Ninh; Mầm non Gia Ninh; Mầm non An Ninh; THCS thị trấn Quán Hàu và Mầm non Vạn Ninh.

Trong kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, huyện Quảng Ninh có 619 người thuộc diện kê khai, trong đó 11 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 174 người do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và 434 người không thuộc diện cấp ủy quản lý. Sau khi tiến hành kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân, 619 bản kê khai đã được niêm yết công khai.

Toàn huyện cũng đã có 121 cơ quan, tổ chức, đơn vị minh bạch tài sản đạt 100% số lượng cần kê khai. Qua minh bạch tài sản, không có cơ quan, đơn vị, tổ chức nào phải thực hiện giải trình, xác minh tài sản và bị xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập…

Bên cạnh đó, thanh tra huyện Quảng Ninh cũng đã tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 3 xã Vạn Ninh, Xuân Ninh, Hàm Ninh trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiến hành kiểm tra các xã Tân Ninh, Hải Ninh và thị trấn Quán Hàu trong thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Thanh tra huyện quyết định thanh tra đơn tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Lý, giám đốc Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề huyện. Qua thanh tra buộc thu hồi số tiền trên 86 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Lý ký duyệt chi không đúng mục đích, đối tượng, định mức, chế độ theo quy định. Về hình thức kỷ luật ông Nguyễn Văn Lý đã bị xử lý kỷ luật khiển trách về mặt Đảng lẫn mặt Nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tại các xã Tân Ninh, Hải Ninh và thị thấn Quán Hàu, Thanh tra huyện Quảng Ninh chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các địa phương trên trong thực hiện các quyết định của Thanh tra đồng thời đề nghị chấn chỉnh kịp thời, chấp hành nghiêm túc các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, công khai minh bạch cho nhân dân được rõ.

Đơn cử, quá trình kiểm tra tại UBND xã Tân Ninh trong thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB), Thanh tra huyện Quảng Ninh chỉ rõ: đến tháng 12/2016, UBND xã Tân Ninh nợ đọng trên 450 triệu đồng tiền XDCB. Nợ đọng phải trả cuối năm 2015 tăng 349 triệu đồng nhưng không có văn bản điều chỉnh.

Công trình nhà vệ sinh Trường THCS Tân Ninh nợ 335 triệu đồng từ năm 2013 đến nay vẫn không có phương án để trả nợ. UBND xã Tân Ninh chưa chấp hành nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về quản lý XDCB và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước; chưa tập trung ưu tiên bố trí ngân sách trả nợ các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Công Triều, Chánh thanh tra huyện Quảng Ninh cho biết: “Sau kiểm tra, Thanh tra huyện kiến nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo UBND xã Tân Ninh thực hiện nghiêm túc các quyết định thanh tra; chấp hành trả nợ đọng XDCB. UBND xã Tân Ninh  nộp số tiền hơn 66.731 nghìn đồng vào tài khoản tạm giữ Thanh tra huyện. Tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Tân Ninh trong việc không ban hành văn bản công khai kết luận thanh tra, thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý về thanh tra”.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông chia sẻ về công tác PCTN trên địa bàn: “Mặc dù chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng cụ thể nào và công tác PCTN đạt được một số kết quả nhất định nhưng không vì thế mà chúng tôi bằng lòng. Kinh tế- xã hội có bước phát triển vững chắc, đời sống nhân dân nâng cao sẽ nảy sinh nhiều vấn đề về mặt trái của xã hội, trong đó tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp hơn, tính chất, mức độ, hình thức ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn.

Để công tác PCTN phát huy hiệu quả đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử trong PCTN. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, khi phát hiện có sai phạm xảy ra, tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở”.

Thanh Long

 

 

 

,