.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm

.
08:45, Thứ Hai, 02/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm (PCTP), AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-BCĐ về tổ chức thực hiện công tác PCTP năm 2018.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến có chiều sâu, tích cực về nhận thức và hành động của toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng, hạn chế phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, toàn tỉnh tập trung lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp để chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, giảm tội phạm so với năm 2017; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó điều tra khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%, không để xảy ra oan, sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội phức tạp, kéo dài.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an, đổi mới hoạt động phòng ngừa, duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự ở cơ sở; kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong PCTP; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiến nghị khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, thiếu sót để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, hạn chế tối đa những tiêu cực phát sinh là nguyên nhân, điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Mặt khác, lực lượng chức năng tiếp tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường biện pháp PCTP, vi phạm pháp luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, nhất là băng, nhóm hoạt động tín dụng đen; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, chống người thi hành công vụ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người, ma túy..., không để tội phạm “lộng hành”...

A.T

 

,