.

Giải quyết 40/67 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

.
09:01, Chủ Nhật, 01/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Quý I năm 2018, các ngành và cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 40/67 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (đạt 60%), trong đó khiếu nại 21/38 đơn và tố cáo 19/29 đơn.

Trong số đơn đã giải quyết có 18,2% đơn khiếu nại đúng, 54,5% đơn khiếu nại sai, 27,3% đơn khiếu nại có đúng, có sai; 10,5% đơn tố cáo đúng, 63,2% đơn tố cáo sai và 26,3% đơn tố cáo có đúng, có sai. Số đơn còn lại đang trong quá trình giải quyết có 17 đơn/13 vụ khiếu nại và 10 đơn/10 vụ tố cáo.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ngành và cơ quan đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 70 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 5 cá nhân.

Hiền Chi

 

,