.

Thanh tra huyện Bố Trạch: Góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành

.
13:51, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, không ít các sai phạm của các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã được thanh tra huyện Bố Trạch thẳng thắn “chỉ mặt, đặt tên”. Các cuộc thanh tra, kiểm tra không chỉ đã phát hiện nhiều sai phạm, mà còn góp phần quan trọng giúp địa phương chấn chỉnh kịp thời các “lỗ hổng” trong công tác quản lý, điều hành.

Năm 2017, Thanh tra huyện Bố Trạch đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra từ năm 2016 chuyển sang. Hoạt động thanh tra chủ yếu tập trung vào các nội dung như: thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai; công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; các nguồn đóng góp của nhân dân...

Qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 5,8 tỷ đồng do chi sai nguồn; quyết toán không có chứng từ gốc; thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền; thu tiền chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không nộp vào Kho bạc Nhà nước...

Nghiêm trọng hơn, một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được thanh tra phát hiện và chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Cụ thể: đoàn thanh tra huyện đã phát hiện từ năm 2010 đến 2015, Phòng Y tế huyện đã sử dụng sai dự toán ngân sách giao, dùng nguồn kinh phí tiền lương để chi hoạt động thường xuyên với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Một loạt các sai phạm trong quản lý tài chính tại Phòng Y tế huyện từ 2010-2015 được phát hiện qua thanh tra.
Một loạt các sai phạm trong quản lý tài chính tại Phòng Y tế huyện từ 2010-2015 được phát hiện qua thanh tra.

Ngoài ra, trong 2 năm 2014 và 2015, đơn vị này đã quyết toán số tiền 182 triệu đồng không có chứng từ gốc. Cũng qua thanh tra chuyên đề, Thanh tra huyện phát hiện từ năm 2009-2010, UBND xã Phúc Trạch đã mượn tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng để chi các hoạt động của UBND xã, nhưng không ghi chép vào sổ sách kế toán để quyết toán qua hàng năm.

Qua thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính nguồn ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; các nguồn thu đóng góp của nhân dân và nguồn quỹ công chuyên dùng tại UBND các xã Thanh Trạch và Đại Trạch, Thanh tra huyện đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 853 triệu đồng. Những sai phạm chủ yếu được phát hiện như: UBND xã thu một số khoản được hưởng 100% không nộp vào kho bạc Nhà nước theo quy định; chi sai mục đích nguồn dự phòng; chi không đúng chế độ; chi chứng từ không hợp lệ; dùng nguồn đầu tư để chi thường xuyên. Đặc biệt, từ năm 2014 đến năm 2016 thu các loại quỹ công chuyên dùng số tiền gần 361 triệu đồng không nộp vào ngân sách Nhà nước để quản lý thu chi theo quy định...

Qua các cuộc thanh tra trong lĩnh vực đất đai tại Sơn Trạch, Lý Trạch và Phúc Trạch đã phát hiện UBND các xã này buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai để xảy ra nhiều sai phạm, như giao đất trái thẩm quyền (56 trường hợp); xây dựng công trình trái phép (22 trường hợp). Ngoài ra, nhiều trường hợp lấn, chiếm đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất trong thời gian dài nhưng UBND các xã không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng về việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại các địa phương cơ sở luôn được chú trọng. Qua thanh tra, kiểm tra tại 5 xã: Hòa Trạch, Xuân Trạch, Hạ Trạch, Phú Định, Hải Trạch, Thanh tra huyện đã chỉ ra những bất cập, thiếu sót như: việc giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai còn chậm; công tác theo dõi quản lý tài nguyên thiên nhiên còn nhiều hạn chế; việc tổ chức thực hiện, đôn đốc các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa nghiêm túc; quản lý quỹ công chuyên dùng chưa chặt chẽ; UBND xã không nộp vào Kho bạc Nhà nước để quản lý thu, chi theo quy định...

Với những sai phạm phát hiện được, Thanh tra huyện đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 tập thể; kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với 9 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân khác.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, hoạt động thanh tra, kiểm tra không chỉ nhằm mục đích phát hiện và xử lý các sai phạm về công tác quản lý đất đai, tài chính-ngân sách, trong điều hành quản lý và thực thi công vụ, mà còn góp phần giúp chính quyền địa phương rà soát và chấn chỉnh kịp thời các “lỗ hổng” trong công tác quản lý, điều hành của địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn huyện rà soát lại một số quy định liên quan về hoạt động quản lý đất đai, tài chính, đồng thời chấn chỉnh đội ngũ cán bộ chuyên môn, cũng như để người đứng đầu các địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành...

D.C.H 

,