.

Ngành Thanh tra phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính gần 13 tỷ đồng

.
08:30, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết, trong quý I-2018, ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 55 cuộc thanh tra (15 cuộc thanh tra hành chính và 40 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,881 tỷ đồng.

Cụ thể, về thanh tra hành chính đã thực hiện 15 cuộc tại 17 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 8 cuộc, triển khai trong kỳ báo cáo 7 cuộc). Qua thanh tra, đã phát hiện 10 đơn vị có vi phạm với số tiền, đất, tài sản được phát hiện là10,325 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm trách nhiệm về kinh tế với việc kiến nghị thu hồi số tiền 8,462 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 51 tổ chức và 98 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 1,863 tỷ đồng.

a
Qua thanh tra lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phát hiện một vụ việc có dấu hiệu hình sự đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Công an để điều tra làm rõ.

Một số lĩnh vực qua thanh tra phát hiện có sai phạm lớn là tài chính, ngân sách, thuế... đã kiến nghị thu hồi số tiền 6,613 tỷ đồng; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện sai phạm số tiền hơn 3,425 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1,562 tỷ đồng và kiến nghị khác số tiền hơn 1,863 tỷ đồng; lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phát hiện sai phạm và đã kiến nghị thu hồi 286,783 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức và 11 cá nhân, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Công an 1 vụ việc để điều tra, làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ngành Thanh tra đã triển khai 40 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 690 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 2,556 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 250 triệu đồng, giảm trừ ngân sách số tiền 3,590 tỷ đồng; ban hành 201 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,026 tỷ đồng; tịch thu tài sản vi phạm số tiền 1,065 tỷ đồng.

Bùi Thành

 

,