.

Tăng cường bảo vệ tốt khoáng sản chưa khai thác

.
09:24, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng cũng còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế yếu kém. Do đó, cần có các giải pháp hữu hiệu hơn nhằm bảo vệ  tốt khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đánh giá, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản thời gian qua đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả. Nhờ đó, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép cơ bản đã được xử lý và từng bước được quản lý chặt chẽ.

Hoạt động khai thác khoáng sản đã đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ các dự án công trình trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, phục vụ dân sinh và đã góp phần tăng ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đối với một số loại khoáng sản như đất san lấp, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường... ở một số địa phương vẫn tái diễn, phức tạp. Nhiều nơi cấp ủy đảng chính quyền địa phương chưa thật sự vào cuộc quyết liệt trong công tác bảo vệ khoáng sản.

Do đó, cần có các giải pháp hữu hiệu hơn nhằm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Qua đó, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường; gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội và làm thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Lực lượng chức năng huyện Bố Trạch kiểm tra, xử lý một điểm khai thác đất san lấp trái phép trên địa bàn.
Lực lượng chức năng huyện Bố Trạch kiểm tra, xử lý một điểm khai thác đất san lấp trái phép trên địa bàn.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhóm giải pháp sau nhằm bảo vệ tốt khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh:

Thứ nhất, tăng cường thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý các cấp, doanh nghiệp và nhân dân về hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điều 16 và Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010; Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, ngày 29-11-2016 của Chính phủ; Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND, ngày 27-7-2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 21-3-2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND, ngày 30-8-2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 15/CT-UBND, ngày 7-9-2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, công khai quy hoạch khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khu vực cấm và khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực cấp phép và khu vực chưa cấp phép hoạt động khoáng sản. Chú trọng nâng cao hiệu quả việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản để tạo ra nhiều công ăn việc làm, đóng góp cho ngân sách và phục vụ xây dựng các công trình, hạ tầng, phát triển kinh tế. Từ đó, có điều kiện để đầu tư trở lại cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản.

Thứ ba, cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh khoáng sản trái phép. Cùng đó, phải thường xuyên giám sát các khu vực khoáng sản có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Thứ tư, tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả chức năng giám sát, quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa cấp phép trên địa bàn của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bùi Thành

 

,