.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

.
07:42, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn và lĩnh vực mình quản lý; chủ động kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết vụ việc còn tồn đọng; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời vụ việc mới phát sinh đúng thẩm quyền, không để công dân khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên tỉnh, lên quốc lộ, đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương chấn chỉnh ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cử cán bộ trực, có phương án tiếp công dân trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và phải cử tổ công tác vận động, đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo thẩm quyền khi có công dân kéo đến trụ sở các cơ quan tỉnh.

Mặt khác, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, nơi dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người để có biện pháp tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời không để xảy ra “điểm nóng, phức tạp trước, trong và sau Tết.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và thuộc thẩm quyền còn tồn đọng; bố trí lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa điểm tiếp công dân khác trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Công an cấp huyện chủ động xây dựng các phương án xử lý khi có tình huống phức tạp xảy ra ngay từ cơ sở; chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động khiếu kiện đông người, kéo lên quốc lộ gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác tiếp dân, gắn việc tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan Nhà nước; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới và các vụ việc khiếu kiện đông người trong thời gian trước, trong và sau Tết.

A.T 

,