.
Qua thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm

.
09:41, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra và công tác trọng tâm của năm, trong năm 2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã thực hiện các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý nhà nước về TN-MT trên địa bàn. Đặc biệt, qua thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về TN-MT tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, Thanh tra sở đã phát hiện và yêu cầu chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm tại hai địa phương này.

Cụ thể, Thanh tra Sở TN-MT đã phát hiện tại thị xã Ba Đồn chưa thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại trụ sở UBND các xã, phường và không thực hiện thông báo để người dân biết đăng ký nhu cầu sử dụng đất khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, việc UBND thị xã giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thu hồi đất để giải phóng mặt bằng là không đúng quy định, đã dẫn đến khó triển khai thực hiện và chưa thu hồi được giấy chứng nhận để chỉnh lý hoặc quản lý. Đáng nói, huyện đã không tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với một số trường hợp dẫn đến đất đã thu hồi, đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng người bị thu hồi đất vẫn tiếp tục sử dụng, vì vậy việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn gặp khó khăn.

Trong việc cho thuê đất, UBND một số xã đã cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất không đúng thẩm quyền để làm cơ sở sản xuất kinh doanh; cho thuê đất 5% không qua đấu giá và giao cho tổ dân phố hoặc thôn ký hợp đồng cho thuê đất 5%.

Tình trạng khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép xảy ra tại nhiều xã, phường ở thị xã Ba Đồn đến nay cơ bản đã được ngăn chặn.
Tình trạng khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép xảy ra tại nhiều xã, phường ở thị xã Ba Đồn đến nay cơ bản đã được ngăn chặn.

Đặc biệt, trong một thời gian dài, UBND thị xã đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo quy định dẫn đến thời gian thực hiện các thủ tục hành chính chậm, tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn lớn. Cùng với đó, công tác chỉnh lý biến động trên hồ sơ địa chính vẫn chưa được kịp thời, đầy đủ ở cả cấp xã và tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của UBND thị xã.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo quản và lưu trữ hồ sơ địa chính chưa bảo đảm, nơi lưu trữ hẹp, ẩm thấp, số liệu thống kê báo cáo thiếu chính xác; hồ sơ, tài liệu sắp xếp chưa khoa học nên dễ hư hỏng, thất lạc hồ sơ, rất khó khăn cho việc thống kê, tìm kiếm, tra cứu hồ sơ khi cần.

Một vấn đề đáng nói, đó là công tác chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Từ đó, tại một số xã, phường vẫn còn hiện tượng khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép và công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác vẫn chưa thực hiện đúng quy định.

Đối với huyện Quảng Trạch có các sai phạm sau: Không thực hiện thông báo để người dân biết đăng ký nhu cầu sử dụng đất khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đặt thêm một số thủ tục hành chính như: thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết theo dự án khi cho thuê đất, ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất trước khi ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu..., không đúng quy định, gây khó khăn cho cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong việc tiếp nhận hồ sơ về đất đai chưa thực hiện việc lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hay phiếu trả lại hồ sơ khi có thành phần hồ sơ chưa bảo đảm; chưa thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý biến động vào các loại hồ sơ địa chính đầy đủ theo đúng quy định ở cấp xã và tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện. Trong thực hiện việc tính thu tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích đất nông nghiệp (BHK) khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã thu sai đối với 71 trường hợp.

Tại nhiều xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch, đã không xây dựng phương án cho thuê đất 5%, thực hiện cho thuê đất công ích và không tổ chức đấu giá; giao cho thôn ký hợp đồng thuê đất 5%, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.

Đáng nói, UBND huyện Quảng Trạch chưa tổ chức thực hiện kiểm tra các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Thực tế đó dẫn đến nhiều cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại trong nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường không hề có phương án cam kết thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại; không có giải pháp xây dựng công trình lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời trước khi đưa đi xử lý nhưng vẫn được đi vào hoạt động bình thường.

Theo quy định, một số dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định pháp luật, tuy nhiên thay vào việc yêu cầu thực hiện đúng quy định, UBND huyện lại xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường  cho các dự án này.

Qua việc phát hiện, làm rõ các sai phạm trên, Sở TN-MT đã kiến nghị UBND huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn xử lý các vi phạm nói trên.

Cụ thể, kiến nghị UBND thị xã Ba Đồn và UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc khắc phục ngay các thiếu sót đã nêu. UBND các xã, phường phải thực hiện lập phương án và đấu giá cho thuê đất công ích theo đúng quy định khi thời hạn cho thuê đất đối với các hộ dân hiện nay đã hết hạn.

Thu hồi và hủy hợp đồng cho thuê đất công ích mà các thôn đã ký với các hộ dân thuê sử dụng đất công ích để tổ chức đấu giá hoặc ký lại hợp đồng cho thuê sử dụng đất công ích theo đúng quy định. Căn cứ vào tính chất, mức độ sai phạm, chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân trong việc để xảy ra các sai phạm.

Riêng huyện Quảng Trạch cần thực hiện thoái trả số tiền thuế trước bạ đã thu sai quy định đối với 71 trường hợp và chỉ đạo Chi cục Thuế huyện kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với Đội trưởng, công chức nghiệp vụ Đội thuế trước bạ và thu khác, Phó Chi cục trưởng phụ trách, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện về sai sót trong tính thu lệ phí trước bạ và thực hiện luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bùi Thành

 

,