.

Ngành Thanh tra tỉnh: Thực hiện có trọng tâm trọng điểm nhiệm vụ được giao

.
08:48, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh ta đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những lĩnh vực được dư luận quan tâm. Ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, nhờ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, những lĩnh vực được dư luân quan tâm và cơ bản kết thúc đúng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Cụ thể, năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 355 cuộc thanh tra; trong đó có 84 cuộc thanh tra hành chính và 271 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm số tiền 26,395 tỷ đồng, 36.094m2 đất; kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính 11,104 tỷ  đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 5,826 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 5,278 tỷ đồng), kiến nghị tịch thu tài sản vi phạm với số tiền 2,154 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền 13,137 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 36.094m2 đất. Hiện số tiền sai phạm đã thu hồi được 10,495 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79,2%.

Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã kịp thời phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ trên các lĩnh vực và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Về công tác giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 2.501 lượt công dân (có 258 lượt đoàn đông người), tăng đột biến đến 1.162 lượt so với cùng kỳ năm 2016; tiếp nhận và xử lý 1.701 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân, tăng 575 đơn so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khiếu nại 464 đơn, tăng 42 đơn; tố cáo 257 đơn, giảm 13 đơn; phản ánh, kiến nghị 980 đơn, tăng 546 đơn.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác giải quyết KNTC, ngành Thanh tra đã tăng cường phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cấp, ngành trong việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp.

Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra còn tích cực triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra và giải quyết KNTC; phối hợp với các cấp, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết KNT; tổ chức tiếp hàng nghìn lượt công dân, trong đó có nhiều đoàn khiếu kiện đông người.

Đặc biệt, ngành Thanh tra đã  phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng và các địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều tình huống phát sinh, đột xuất. Chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại vượt cấp và các vụ việc mới phát sinh. Nhờ đó, những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cơ bản dứt điểm; nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về tố cáo.

Những vụ việc KNTC kéo dài liên quan đến đất đai, các chính sách xã hội có sự phối hợp giữa Thanh tra tỉnh, các Sở, ngành và UBND cấp huyện để thống nhất biện pháp giải quyết qua đó đã hạn chế được tối đa những sai sót về nghiệp vụ, áp dụng pháp luật và đôn đốc giải quyết các vụ việc bảo đảm tiến độ. Kết quả, trong năm các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 322/351 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91,73%.

Trong đó, khiếu nại đã giải quyết được 234/255 đơn, đạt 91,76%; tố cáo giải quyết được 88/96 đơn, đạt 91,66%. Qua giải công tác quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi về cho nhà nước số tiền 197,930 triệu đồng và 61.984 m2 đất; trả lại cho công dân 1.658m2 đất.

Ông Nguyễn Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ được giao cần phải dự báo tốt tình hình KNTC nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết KNTC chủ động được phương pháp ứng phó, đề ra các biện pháp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết.

Trong thực hiện công tác thanh tra, phải tập trung thanh tra các lĩnh vực, ngành có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm khắc các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, phải tăng cường giám sát để nâng cao chất lượng đoàn Thanh tra và giám sát, xử lý sau thanh tra. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua đó giải quyết kịp thời, tích cực các vụ việc tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội và giải quyết tố cáo.

Bùi Thành 

,