.

Khai thác tốt các tủ sách pháp luật

.
10:17, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ta đã chú trọng đến việc khai thác, quản lý các tủ sách pháp luật và duy trì các câu lạc bộ pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Việc khai thác, quản lý các tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh ta ngày càng được chú trọng.
Việc khai thác, quản lý các tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh ta ngày càng được chú trọng.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.375 tủ sách pháp luật. Trong đó, có 820 tủ sách ở xã, phường, thị trấn; 1.555 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bao gồm cả thư viện. Số lượng đầu sách của mỗi tủ sách từ 30 đến 700 cuốn (các thư viện từ 1.000 đến 40.000 cuốn). Nhìn chung, các tủ sách đều có tương đối đầy đủ các loại tài liệu theo quy định của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã duy trì và phát huy vai trò của các CLB pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh có 614 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Nông dân với pháp luật”; “Thanh niên với pháp luật”...

Nhìn chung, các câu lạc bộ đều được Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thường xuyên hướng dẫn, lựa chọn từng hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng mô hình câu lạc bộ, thời điểm và đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở...

Ngọc Hải

 

,