.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Nhiều chuyển biến tích cực

.
09:35, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, Cùng với sự phong phú về nội dung, hình thức tuyên truyền, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã phát huy hiệu quả của mạng lưới truyền thanh cơ sở, kết hợp với công tác hòa giải, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, PBGDPL thông qua quy ước, hương ước, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật..., thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Để góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và ban hành theo thẩm quyền 41 văn bản hường dẫn, chỉ đạo thực hiện tích cực về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch, chương trình PBGDPL của tỉnh.

Hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới, phát hành hàng nghìn tờ rơi, áp pích tới các hộ gia đình với nội dung tuyên truyền về quy chế dân chủ, quy chế bầu cử đại biểu HĐND các cấp, quy chế bầu cử đại biểu Quốc hội, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn dân cư, tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Trong năm 5 qua, Hội đồng PBGDPL, đã tổ chức và lồng ghép tổ chức trên 131.440 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 8.600.000 lượt người; in ấn, phát hành 34.100 bản tin tư pháp, thực hiện trên 23.767 chương trình PBGDPL trên đài phát thanh xã; thực hiện 60 chuyên mục "Pháp luật và đời sống".

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã có sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, như: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiến thức pháp luật, tuyên truyền trợ giúp pháp lý, hòa giải, tờ gấp pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tủ sách pháp luật, cung cấp thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố...

Ông Nguyễn Văn Nhượng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Bình, cho biết: Việc đổi mới công tác PBGDPL là điều cần thiết, nhằm giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận và kiến thức pháp luật dễ đi vào đời sống, hạn chế được các trường hợp vi phạm pháp luật...

Đặc biệt, công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại các xã, thị trấn, thành phố được quan tâm, duy trì và tăng thời lượng phát thanh đối với các văn bản pháp luật mới ban hành; cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình phát thanh, chú trọng tuyên truyền nội dung của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, qua đó giúp nhân dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, tránh hiện tượng không hiểu biết pháp luật dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các trường học cũng được đặc biệt coi trọng. Trong 5 năm qua, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức 3.157 cuộc họp, hội nghị, chào cờ đầu tuần cho hơn 530.000 lượt người và đại diện lãnh đạo phòng GD - ĐT cấp huyện, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh, sinh viên; triển khai kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý miễn phí cho học sinh; xây dựng và triển khai chương trình giáo dục pháp luật lồng ghép với môn học giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa.

Những năm qua cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tối đa các đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện quy định về an toàn giao thông.

Một trong các hoạt động tiêu biểu được nhiều ban, ngành địa phương hưởng ứng phải kể đến “Ngày Pháp luật” hàng năm được tổ chức tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11. Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa "Ngày Pháp luật" và các văn bản pháp luật như: Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Bảo hiểm xã hội... Hội đồng còn thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù như: người dân nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, ngành trong công tác PBGDPL. Trong đó, với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Tư pháp chủ động phối hợp, tổ chức ký kết các kế hoạch PBGDPL với Uỷ ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn...

Nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung theo những nhóm nội dung thiết thực với đời sống, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng tuyên truyền, giáo dục.

Hiền Phương

 

,