.

Tỷ lệ đơn khiếu nại, tố cáo đúng chỉ dưới 10%

Thứ Ba, 05/12/2017, 15:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2017, các cấp, ngành trong tỉnh đã nhận 1.388 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (tăng 383 đơn so với năm 2016). Kết quả giải quyết cho thấy, tỷ lệ đơn khiếu nại đúng chiếm 8,24% và tố cáo đúng chiếm 6,82%.

â
Các tiểu thương ở huyện Lệ Thủy khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng khu B chợ Tréo.

Nội dung đơn khiếu nại tập trung vào lĩnh vực về đất đai và giải phóng mặt bằng chiếm 78,0%; tài sản, chính sách, chế độ chiếm 12,8%... Tố cáo tập trung vào lĩnh vực hành chính chiếm 41,2%; vi phạm luật đất đai chiếm 26,7%; làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%, tham ô, tham nhũng 7,2%... Về đối tượng bị tố cáo: lãnh đạo cấp xã chiếm 31,3%; cán bộ nghiệp vụ chiếm 22,8%; trưởng, phó phòng cấp huyện chiếm 19,6%; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 11,5%...

Qua phân loại, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nư­­ớc các cấp, ngành trong tỉnh 311 đơn (giảm 81 đơn so với năm 2016), trong đó khiếu nại 223 đơn (giảm 78 đơn); tố cáo 88 đơn (giảm 3 đơn).

Các ngành, cơ quan hành chính Nhà nư­­ớc đã giải quyết 279/311 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89,7%. Trong đó, khiếu nại 206/223 đơn, đạt 92,4%; tố cáo 73/88 đơn, đạt 82,9%. Kết quả giải quyết cho thấy, đơn khiếu nại đúng chiếm 8,24%; khiếu nại sai chiếm 76,69%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 15,07%. Tố cáo đúng chiếm 6,82%, tố cáo sai chiếm 76,63%, tố cáo có đúng, có sai chiếm 16,55%.

Hiện tại, còn 32 đơn/32 vụ (khiếu nại 17 đơn/17 vụ, tố cáo 15 đơn/15 vụ) đang được các địa phương, ngành, cơ quan tập trung giải quyết. Trong đó, cấp tỉnh còn 4 đơn khiếu nại và cấp huyện, thị xã, thành phố còn 28 đơn (khiếu nại 13 đơn và  tố cáo 15 đơn).

Bùi Thành