.

Ngành Thanh tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 25,5 tỷ đồng

Thứ Ba, 05/12/2017, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2017, ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 305 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính 25,569 tỷ đồng.

a
Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi khai thác đất san lấp trái phép.

Cụ thể, ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 79 cuộc thanh tra hành chính tại 145 đơn vị. Qua kết luận 59 cuộc thanh tra hành chính phát hiện 88 đơn vị vi phạm với số tiền, đất, tài sản được phát hiện có vi phạm 9,715 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua thanh tra ở lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế phát hiện sai phạm số tiền 6,819 tỷ đồng; lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phát hiện sai phạm số tiền 2,677 tỷ đồng...

Qua kết quả thanh tra, đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 3,184 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền 6,531 tỷ đồng và xử lý kỷ luật hành chính 39 tổ chức và 85 cá nhân có vi phạm.        

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các đơn vị đã triển khai 226 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.141 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 15,854 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,44 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền sai phạm 9,732 tỷ đồng; ban hành 837 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 4,682 tỷ đồng.

Bùi Thành