.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Thứ Tư, 25/10/2017, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1937/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương thường xuyên theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp trong việc duy trì điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công thương tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa, tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu trên địa bàn; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Cục Hải quan tỉnh bố trí lực lượng, phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan tổ chức quản lý, giám sát hoạt động tái xuất qua một số điểm thông quan hàng hóa trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định; thủ tục nhanh gọn, tránh ùn tắc hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu biên giới; thực hiện quy trình quản lý, giám sát hải quan chặt chẽ đối với các hàng hóa, phương tiện vận tải hàng hóa tái xuất từ khi tiếp nhận đến khi được tái xuất hết ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; cung cấp thông tin về hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa của các doanh nghiệp cho lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường... biết để phối hợp giám sát, quản lý, bảo đảm tất cả các lô hàng tạm nhập đều phải tái xuất, không để xảy ra tình trạng thẩm lậu vào nội địa...

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu, cảng biển; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép; điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới...

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng liên quan hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thu phí, lệ phí để bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, có biện pháp quản lý hiệu quả chống thất thu cho ngân sách Nhà nước; giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, phí của thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thanh, kiểm tra thương nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

A.T