.

Thị xã Ba Đồn: Tăng cường phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 10/04/2017, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trên mọi lĩnh vực là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã cụ thể hoá các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào thực tế địa phương và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Để làm tốt việc này, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm túc quy chế công khai bằng cách niêm yết tại trụ sở; công khai dân chủ trong xã, phường, thôn, tổ dân phố về việc thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và các khoản huy động đóng góp của nhân dân để nhân dân biết và thực hiện quyền giám sát, phản biện.

Cùng với việc thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính nhằm thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trên các lĩnh vực, trong quá trình thực hiện, thị xã đã thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Thị xã đã chú trọng việc hệ thống hoá các quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc cụ thể, công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết nơi công sở, làm cơ sở cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực, như: quản lý nhà đất, xây dựng cơ bản, đăng ký kinh doanh, cấp vốn ngân sách.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của thị xã về đổi mới công tác quản lý và phương thức thành toán, các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc quản lý UBND thị xã đã tách tài khoản độc lập, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và sử dụng kinh phí, đổi mới phương thức chi trả lương qua tài khoản nhằm bảo đảm minh bạch trong các nguồn thu nhập. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản và đổi mới phương thức thanh toán qua tài khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cước phí điện thoại, mua sắm tài sản...

Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp liên quan đến phòng ngừa tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, đến nay hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn, như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế định mức tiêu chuẩn trang thiết bị và phương tiện làm việc, quy chế về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn ngày càng có chuyển biến rõ nét.

Lãnh đạo UBND tỉnh và thị xã Ba Đồn giám sát việc chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho nhân dân xã Quảng Hải.
Lãnh đạo UBND tỉnh và thị xã Ba Đồn giám sát việc chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho nhân dân xã Quảng Hải.

Hiện tại, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế văn hoá công sở bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong năm 2016, thị xã đã thực hiện chuyển đổi 31 vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có 26 vị trí là cán bộ kế toán chuyên trách các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã, các trường mầm non, tiểu học, THCS và 5 vị trí là cán bộ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường tại xã, phường. Việc kê khai tài sản, thu nhập đã được 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường triển khai thực hiện và báo cáo kết quả qua thanh tra thị xã hàng năm. Toàn thị xã có 110/110 cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với 472/472 người đã kê khai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết thêm, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn luôn được Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thị xã đặc biệt chú trọng và ngày càng mang lại dấu hiệu tích cực. Bên cạnh sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, thị xã đã phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và trong công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Thị xã luôn xem việc phát huy vai trò của xã hội về phòng, chống tham nhũng là một yếu tố thiết yếu trong hệ thống phòng, chống tham nhũng. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được dư luận xã hội quan tâm, được đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn thị xã tiếp 119 lượt công dân; trong đó, tiếp tại phòng tiếp dân 28 lượt, lãnh đạo UBND thị xã tiếp 11 lượt, thanh tra thị xã và các phòng, ban thuộc UBND thị xã tiếp 21 lượt, lãnh đạo UBND các xã, phường tiếp 59 lượt công dân.

Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 và việc thực hiện các văn bản hướng dẫn, kê khai bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển trên địa bàn thị xã. Thị xã đã tiếp nhận tổng số 22 đơn, thư; trong đó có 3 đơn tố cáo, 19 đơn kiến nghị và phản ánh. Đến nay, đã giải quyết 20/22 đơn (đạt tỷ lệ 90,9%), 2 đơn còn lại đang được khảo sát, xác nhận và trong quá trình giải quyết.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, Thanh tra Nhà nước thị xã đã và đang tiến hành 2 cuộc thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình Trường tiểu học Quảng Tân và công tác quản lý thu, chi tài chính ở một số trường học trên địa bàn; đồng thời, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực nhạy cảm, do vậy trong quá trình triển khai thực hiện thị xã Ba Đồn còn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế. Đó là công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thủ tục hành chính còn rườm rà và phức tạp; một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn ngại đụng chạm và chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra phòng ngừa, phát hiện hành vi có liên quan đến tham nhũng, công tác thanh tra và kiểm tra công vụ chưa được tiến hành thường xuyên nên có thể xảy ra tình trạng cán bộ công chức, viên chức cố ý làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi trong giải quyết công việc liên quan đến công dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt là, dư luận trong nhân dân vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, dự án đầu tư và tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức...

Với quyết tâm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, thị xã Ba Đồn đã dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra trong thời gian tới để tập trung phòng ngừa và đấu tranh. Điển hình là lĩnh vực đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, công tác cán bộ...

Thị xã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương được thị xã đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm việc thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, thị xã sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hiền Chi