.

Tập trung triển khai Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Sáu, 24/03/2017, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh đã có Công văn số 30/CV-BCĐ về việc triển khai Luật Phòng, chống khủng bố (PCKB) và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật PCKB, văn bản hướng dẫn thi hành; xác định mục tiêu, địa bàn trọng điểm về PCKB để xây dựng, triển khai phương án PCKB, tổ chức luyện tập, diễn tập phương án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế nhằm chủ động ứng phó khi có tình huống khủng bố xảy ra; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực PCKB cho lực lượng chuyên trách và lực lượng tại chỗ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để chất cháy, chất nổ, vũ khí quân dụng trôi nổi trên thị trường, đề phòng các đối tượng khủng bố lợi dụng; rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú trên địa bàn; tăng cường phối hợp quản lý xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Cửa khẩu phụ Cà Ròng, Chút Mút, các đường biên, khu vực biên giới nhằm chủ động phát hiện đối tượng khủng bố, nghi khủng bố nhập cảnh đến địa bàn để có biện pháp đấu tranh, xử lý.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo PCKB và khẩn nguy hàng không tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cũng như kết hợp chặt chẽ công tác PCKB với phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự sử dụng vũ khí nóng; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động biểu tình, gây rối; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, không để bọn phản động, kẻ xấu lợi dụng, kích động gây rối an ninh trật tự.

A.T