.

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Thứ Hai, 20/06/2016, 06:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ thuốc lá nhập lậu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30-9-2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, ngày 16-6-2016, UBND tỉnh đã có công văn số 93/UBND-KTN yêu cầu: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30-9-2014 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 23-3-2015 của Bộ Công thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, mở đợt cao điểm kiểm tra các đối tượng kinh doanh thuốc lá, trong đó cần tập trung vào các đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng để làm đầu mối buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc lá nhập lậu và tổ chức kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh, các điểm bán lẻ thuốc lá, các dịch vụ có kinh doanh thuốc lá như: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh thuốc lá, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, hút thuốc lá nhập lậu là tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu thuốc lá và cảnh báo cho người tiêu dùng các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu; không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu thuốc lá; đồng thời đưa tin công khai các đối tượng vi phạm bị xử lý về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp giám sát, kiểm tra ngăn chặn hoạt động buôn lậu thuốc lá qua đường bưu điện, phương tiện vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh...

T.S