.

Quảng Trạch: Tiếp nhận giải quyết 218 đơn khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 23/07/2015, 08:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBND huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận 218 đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong đó có 186 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; 2 đơn thuộc thẩm quyền của trưởng phòng, ban thuộc UBND huyện và 30 đơn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã...

Nhìn chung, các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Ngọc Hải