.
Phòng, chống tham nhũng:

Khen thưởng tố cáo hành vi tham nhũng trong ngành Bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 05/06/2015, 09:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng trong ngành BHXH.

Văn bản hướng dẫn này nêu rõ: Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện dưới 3 hình thức: Huân chương Dũng cảm; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Điều kiện để được tặng hoặc truy tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  như sau: Tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Thành tích đạt được phải có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong phạm vi bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên. Hoặc bị thương tích hoặc bị tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 31% do tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Cá nhân nhận được tặng Huân chương Dũng cảm thì mức tiền thưởng là 4,5 lần mức lương tối thiểu chung. Nếu nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì mức tiền thưởng là 1,5 lần mức lương tối thiểu chung và  nếu nhận được bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì mức tiền thưởng là 1,0 lần mức lương tối thiểu chung. 

Ngoài mức thưởng này, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng trong ngành BHXH còn được khen thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý với mức thưởng: Huân chương Dũng cảm sẽ nhận được số tiền tương đương với 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 40 lần mức lương cơ sở; bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là 20 lần mức lương cơ sở. Trong trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt các mức trên nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

Đ.T