.

Toàn tỉnh có 228 cơ sở cưa xẻ gỗ lậu

Thứ Sáu, 10/10/2014, 08:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua báo cáo của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, hiện nay, trên địa bàn có 446 cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ, trong đó có 218 cơ sở đủ điều kiện hoạt động (đã cấp giấy phép 98, chưa cấp giấy phép 120).

Ngoài ra, trên địa bàn còn tồn tại 228 cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ hình thành tự phát, nằm ngoài quy hoạch của tỉnh, không có giấy phép, không đủ điều kiện hoạt động.

Đáng lưu ý là, hầu hết các xưởng cưa xẻ gỗ trái phép đều nằm ở các điểm xã giáp ranh với rừng và khu vực có nhiều gỗ lậu. 

Tr.T