.

Công dân đi khiếu kiện và gửi đơn khiếu kiện tăng cao so với cùng kỳ

Thứ Hai, 06/10/2014, 11:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, tuy công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh ta đã được tăng cường và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt. Nhiều địa phương, đơn vị không phát sinh mới các vụ việc phức tạp, đông người và phần lớn các vụ việc KNTC mới phát sinh đã được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, số lượt công dân đến các cơ quan chức năng khiếu kiện và gửi đơn lại tăng cao so với cùng kỳ.

Qua số liệu thống kê cho thấy 9 tháng đầu năm 2014 các cơ quan quan hành chính Nhà nước ở tỉnh đã tiếp 1.152 lượt công dân, tăng 257 lượt so với 9 tháng đầu năm 2013. Cụ thể, Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 119 lượt; các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp 1.033 lượt. 

Về số đoàn đông người có 16 đoàn, trong đó Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 9 đoàn; UBND huyện Bố Trạch 2 đoàn; UBND huyện Quảng Ninh 5 đoàn. Mặc dù có nhiều đoàn khiếu kiện đông người như vậy, song điều đáng mừng là không có đoàn KNTC đông người lên Trung ương.

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn KNTC của công dân, các cấp, ngành trong tỉnh đã nhận 980 lượt đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng 372 lượt so với 9 tháng đầu năm 2013. Trong đó, khiếu nại 433 lượt đơn (tăng 41 lượt đơn); tố cáo 199 lượt đơn (tăng 45 lượt đơn); kiến nghị, phản ánh 348 lượt đơn (tăng 286 lượt đơn).

Tổng hợp nội dung công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị, cho thấy chủ yếu là vấn đề lấn chiếm, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính, tố cáo vi phạm chính sách xã hội, đất đai, tham nhũng...

Sau khi tiếp nhận các nội dung công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị, lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời ý kiến cho công dân. Đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thực hiện công tác xử lý, giải quyết đơn KNTC của công dân gửi đến, qua phân loại đơn, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận đơn đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân và lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 759 lượt đơn (khiếu nại 269 lượt đơn, tố cáo 142 lượt đơn, kiến nghị, phản ánh 348 lượt đơn).

Số đơn còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh là 221 vụ (so với 9 tháng đầu năm 2013 tăng 46 vụ; trong đó, khiếu nại 164 vụ, tăng 34 vụ; tố cáo 57 vụ, tăng 12 vụ). Nội dung đơn khiếu nại tập trung vào các lĩnh vực chính như: Đất đai chiếm 49,7%, bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm 25,8%, chính sách, chế độ chiếm 10,5%, các quyết định giải quyết khiếu nại, xử phạt vi phạm hành chính chiếm 5,4%, môi trường 5,8%...

Nội dung tố cáo tập trung vào những lĩnh vực chính như: Vi phạm chính sách xã hội chiếm 29,2%; vi phạm luật đất đai chiếm 45,7%; làm  sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 10,7%, tham ô, tham nhũng 7,1%... Đối tượng bị tố cáo chủ yếu là lãnh đạo cấp xã chiếm 29,3%, cán bộ nghiệp vụ chiếm 18,8%, người lấn chiếm đất đai chiếm 14%, Trưởng, Phó phòng cấp huyện chiếm 14,6%...

Kết quả, các ngành, cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 180/221 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 81,4% (khiếu nại 135/164  vụ, đạt 82,3%; tố cáo 45/57 vụ, đạt 78,9%). Qua giải quyết  cho thấy, khiếu nại đúng chiếm 28,2%; khiếu nại sai chiếm 48,6%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 23,2%. Tố cáo đúng chiếm 11,3%; tố cáo sai chiếm 68%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 20,7%. Hiện nay còn 41 vụ (khiếu nại 29 vụ, tố cáo 12 vụ) đang trong quá trình giải quyết (các sở, ngành cấp tỉnh 12 vụ; cấp huyện, thành phố 29 vụ) và các địa phương, ngành, cơ quan đang tập trung giải quyết. Thanh tra tỉnh đang tăng cường rà soát, đôn đốc các cấp, các ngành tiếp tục giải quyết.

Đáng chú ý là qua việc giải quyết các vụ việc KNTC, các cơ quan hành chính Nhà nước đã thu hồi cho Nhà nước 52,1m2 đất, 2,265 triệu đồng; trả lại cho người dân 70 triệu, 776,5m2 đất ở và 287m2 đất phi nông nghiệp, 927,5kg lúa; đình chỉ việc hưởng chế độ trợ cấp đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đối với một công dân và truy thu số tiền đã hưởng trái quy định nộp lại cho ngân sách Nhà nước. Xử lý buộc thôi việc một  giáo viên Trường Mầm non Tây Trạch khai man hồ sơ.

Bên cạnh kết quả đạt được nói trên, công tác giải quyết KNTC vẫn còn những hạn chế nhất định như:  Hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao, có nơi chưa gắn với giải quyết KNTC, do đó chất lượng giải quyết KNTC chưa cao, nhiều vụ việc chưa tổ chức đối thoại với công dân theo quy định, một số vụ việc giải quyết thiếu chính xác, khách quan dẫn đến việc công dân không đồng tình và tiếp tục KNTC.

Cùng với đó, việc thực hiện quyết định giải quyết còn chậm và thiếu triệt để, vì vậy  quyền lợi hợp pháp, chính đáng của một số người khiếu nại chưa được giải quyết kịp thời dẫn đến việc tăng lượt công dân đi khiếu kiện và gửi đơn KNTC tăng. 

Đức Thành