.

Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho 1.900 người

Thứ Sáu, 11/07/2014, 08:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án 3 - 212 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Đề án 1-1133), Thanh tra các huyện đã tổ chức thực hiện được 15 hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về khiếu nại, tố cáo (KNTC) với sự tham dự của 1.900 người. 

Cụ thể, Thanh tra huyện Quảng Trạch đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn, tuyên truyền PBGDPL về KNTC với 150 người tham dự, cấp phát 150 bộ tài liệu; Thanh tra huyện Tuyên Hoá đã tổ chức 10 hội nghị tập huấn tuyên truyền PBGDPL về KNTC với 1.500 người tham dự, cấp phát 300 bộ tài liệu; Thanh tra huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn tuyên truyền PBGDPL về KNTC với 250 người tham dự, cấp phát 250 bộ tài liệu. 

Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền PBGDPL KNTC, Luật Tiếp công dân... thường xuyên trên các phương tiện thông tin.  Thanh tra huyện Lệ Thủy phối hợp với Đài phát thanh-truyền hình huyện phát sóng hỏi đáp pháp luật về KNTC...

Đ.T