.

Tổ chức hơn 1.300 hội nghị tuyên truyền pháp luật lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 07/07/2014, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo số liệu thống kê từ Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đã tổ chức 1.392 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn pháp luật trong đó có lồng ghép vào nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho hơn 95.156 lượt người tham gia.

Đánh giá chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp chú trọng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả như: tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; thông qua phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản bản tin Tư pháp; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu có nội dung tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; qua công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và lồng ghép với các hình thức tuyên truyền thích hợp khác như sinh hoạt của các câu lạc bộ, sinh hoạt Ngày pháp luật, các hội thi, toạ đàm, thông qua trung tâm giáo dục cộng đồng, qua bản tin của các huyện, thị, thành phố, các buổi sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN tiếp tục được nâng cao.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục - Đào tạo và Trường Chính trị tỉnh, Trường đại học Quảng Bình, Trường trung cấp Y tế, Trường trung cấp Kinh tế, Trường trung cấp Kỹ thuật Công- Nông nghiệp đã đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong năm học 2013-2014 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1107/KH-UBND, ngày 24-9-2013 của UBND tỉnh.

Qua đó đã có hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên được quán triệt, học tập các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng...

Đ.T