.

Ngành Toà án giải quyết, xét xử 829 vụ án các loại

Thứ Sáu, 11/07/2014, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ TAND tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2014 ngành Tòa án tỉnh ta đã thụ lý 1.150 vụ án các loại (giảm 179 vụ so với cùng kỳ năm 2013) và đã giải quyết, xét xử 829 vụ, đạt tỷ lệ 72,1%.

Trong đó, TAND  tỉnh đã thụ lý 165 vụ và  đã giải quyết, xét xử 112 vụ, đạt tỷ lệ 67,9%; TAND  cấp huyện đã thụ lý 985 vụ và  đã giải quyết, xét xử 717 vụ, đạt tỷ lệ 72,8%. Số vụ án còn lại chưa giải quyết do mới thụ lý và đều đang trong thời hạn giải quyết. Ngành cũng đã tổ chức xét xử lưu động 45 vụ án (TAND tỉnh 10 vụ, TAND cấp huyện 35 vụ), tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2013.

Về chất lượng xét xử,  TAND hai cấp bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm xét xử hủy án 35 vụ, chiếm tỷ lệ 0,42% (do nguyên nhân chủ quan 0,24% và do nguyên nhân khách quan 0,18%); án bị sửa 32 vụ (hình sự 27 vụ/27 bị cáo, còn lại là các loại án khác), chiếm tỷ lệ 3,86% (do nguyên nhân chủ quan 0,24% và do nguyên nhân khách quan 3,62%).

So với cùng kỳ năm 2013, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan giảm 0,27%, bị sửa giảm 3,16%. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu thi đua mà TAND Tối cao quy định để được xét các danh hiệu thi đua đó là tỷ lệ án hủy do nguyên nhân chủ quan không quá 1,16% và sửa không quá 3%.

Đ.T