Quảng Ninh: Chung sức xây dựng nông thôn mới

  • 09:05 | Thứ Năm, 14/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở địa phương.
 
Ông Lê Chí Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thời gian qua, mặt trận các cấp trong huyện đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời triển khai nhiều hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
 
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM, mặt trận các cấp đã động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, người dân hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của phong trào xây dựng NTM, tự nguyện đóng góp sức người, sức của để xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá…
 
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ năm 2021 đến nay, mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp vận động nhân dân đóng góp 10,4 tỷ đồng, hiến trên 72.600m2 đất, gần 1.500m tường rào, trên 14 nghìn cây xanh, 6.455 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, như: Đường giao thông nông thôn, đình làng, cải tạo khuôn viên nhà văn hoá, điện sáng đường quê...
 
Điển hình như mặt trận xã Võ Ninh vận động nhân dân hiến 45m2 đất, 456m tường rào, đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, chặt bỏ 40 cây lâu năm, góp 1.900 ngày công; mặt trận xã Hàm Ninh vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng, hiến 4.050m2 đất các loại, 616m tường rào, 750 cây, trên 800 ngày công; mặt trận xã Trường Xuân vận đông hiến trên 62.000m2 đất, 13.000 cây các loại... 
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh bàn giao nhà  "Đại đoàn kết " cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Sơn.
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Sơn.
Để CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đi vào thực chất, đạt được mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó nâng cao thu nhập, giảm nghèo hiệu quả.
 
Cùng với đó, các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ được mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa tích cực. Từ năm 2021 đến nay, mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã kêu gọi, kết nối với các nguồn lực, xây dựng 91 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5,2 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hàng năm giảm đáng kể.
 
Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm: “Khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư đoàn kết, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình” tại bản Khe Dây (xã Trường Xuân), “Khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” tại tổ dân phố Làng Văn (thị trấn Quán Hàu), “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Hà Thiệp (xã Võ Ninh)…
 
Diện mạo mới của xã Gia Ninh (Quảng Ninh) đang đổi thay nhanh chóng với những ngôi nhà cao tầng san sát, đường bê tông được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ, nhà văn hóa các thôn khang trang.
 
Anh Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Gia Ninh cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, mặt trận xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động hội viên, nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, như: Giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa... Từ năm 2021 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong thôn tự nguyện hiến 1.215m2 đất, 121m tường rào và 295 cây xanh lâu năm, 1.330 ngày công xây dựng bê tông đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 2 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn... Diện mạo làng quê ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng cao với thu nhập bình quân đạt gần 57 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7% (theo chuẩn mới)”.
 
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh Lê Chí Huy, để CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Cùng với đó, vận động các nguồn lực xã hội thực hiện giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
 
Với nhiều hoạt động thiết thực của mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh, sự chung sức của người dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiêu chí của 14 xã là 252 tiêu chí, trung bình đạt 18 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 12 xã đạt 19 tiêu chí (Lương Ninh, Xuân Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Vạn Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, Duy Ninh, An Ninh, Hải Ninh); 1 xã đạt 15 tiêu chí (Trường Xuân) và 1 xã đạt 7 tiêu chí (Trường Sơn).
 
Lan Chi

tin liên quan

Để người nghèo không bị bỏ lại phía sau

(QBĐT) - 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TX. Ba Đồn. Bằng nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH), nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách rộng mở cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 9%

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Lệ Thủy ổn định, ước đạt 323.685 triệu đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. 

Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

(QBĐT) - Để chủ động phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1238/UBND-KT về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.