Tổng doanh thu trong khu kinh tế, khu công nghiệp đạt khoảng 1.910 tỷ đồng

  • 08:18 | Thứ Bảy, 26/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, tổng doanh thu trong các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 1.910 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá trị xuất khẩu ước khoảng 1.080 tỷ đồng, đạt 109% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách nhà nước khoảng 141 tỷ đồng, đạt 142% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện tổng số lao động làm việc tại các KKT, KCN là 4.581 người, với thu nhập bình quân khoảng 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Mặt hàng gỗ dăm là một trong các mặt hàng chính được các doanh nghiệp tập trung sản xuất để xuất khẩu.
Gỗ dăm là một trong những mặt hàng chính được các doanh nghiệp tập trung sản xuất để xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất, nhập khẩu tại KKT Cửa khẩu quốc tế Cha Lo có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể: Kim ngạch xuất, nhập khẩu ước khoảng 679 triệu USD, đạt 124% so với cùng kỳ năm 2020 (Xuất khẩu 27,5 triệu USD; nhập khẩu 156,1 triệu USD; quá cảnh 495,4 triệu USD). Các khoản thu như: Thu thuế hàng hóa qua cửa khẩu ước khoảng 32 tỷ đồng, đạt 335% so với cùng kỳ; thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu ước khoảng 54,5 tỷ đồng, đạt 148% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa qua KKT Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tăng 148% so với cùng kỳ năm 2020.
Thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải hàng hóa qua KKT Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tăng 148% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng, song hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT chưa cao, khả năng tạo việc làm, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao còn nhiều hạn chế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu, lao động và xuất khẩu. Đặc biệt, nguồn nhân lực đáp ứng cho doanh nghiệp còn thiếu, nhất là các nhà máy may tại các KCN không tuyển đủ số lượng lao động; việc thu hút được người lao động có tay nghề và trình độ cao còn khó.

Thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các KKT, KCN. Đặc biệt, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN, KKT tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất; tăng cường các công tác quản lý, ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến doanh nghiệp và người lao động. Trong đó chú trọng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp, giải pháp, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

                                        Bùi Thành